Katalikų bažnyčia dar tik ketina kanonų teisėje įtvirtinti pedofilijos nusikaltimus

Katalikų bažnyčia dar tik ketina Kanonų teisės kodekse įtvirtinti pedofilijos nusikaltimus. Nors pedofilijos skandalai Katalikų bažnyčią krečia jau nuo praėjusio amžiaus vidurio, iki šiol pagal kanonų teisę katalikų dvasininkai buvo baudžiami už celibato sulaužymą, o ne pedofiliją.

Asociatyvi Paolo/Pexels nuotr.


Valdas Gabrys, jarmo.net

redakcija@jarmo.net


Vadovaujantis šiuo metu galiojančiu kodeksu, katalikų dvasininkai už pedofiliją baudžiami remiantis kodekso 1395 kanono antruoju paragrafu: „Dvasininkas, padaręs kitus nusikaltimus prieš šeštąjį Dekalogo įsakymą, jei nusikaltimas tikrai būtų padarytas su prievarta arba grasinimais arba viešai arba su nepilnamečiu, nesulaukusiu 16 metų amžiaus, baudžiamas teisingomis bausmėmis, neišskiriant pašalinimo iš dvasininkų luomo, jei konkrečiu atveju tai būtų reikalinga“. Prisiminkime, koks gi šeštasis Dekalogo įsakymas: o gi „Nepaleistuvauk“. 

Taigi, „teisiosios ir teisingosios“ Katalikų bažnyčios akimis vaikus prievartaujantis kunigas viso labo paleistuvauja.

Įdomu ir tai, kad, pavyzdžiui, vienuolis gyvenantis „konkubinate“, sudaręs ar „pasikėsinęs kad ir vien civiliškai sudaryti santuoką“ turi būti pašalintas iš instituto (luomo), o už pedofiliją – ne, jei „vyresnysis manytų, kad pašalinimas nėra būtinas ir įmanoma kitais būdais pataisyti vienuolį, o taip pat išlyginti skriaudą bei atitaisyti papiktinimą“ (Kan. 695).

Vatikanas taisyti kodeksą ėmėsi po Anglijos ir Velso vyskupų konferencijos pirmininko Vincento Nichols laiško, kuriame vyskupai pareikalavo pataisyti kodeksą taip, kad liktų „kuo mažiau dviprasmybių“ ir būtų visiškai užtikrintas Bažnyčios bendradarbiavimas su pasaulietinėmis teisėsaugos institucijomis. „Pasaulietinės [teisės] sistemos neindividualizuoja nusikaltimų remdamosi dešimtimi dievo įsakymų“, laiške pastebėjo vyskupai.

Atsakydamas į laišką, Vatikano „teisingumo ministras“ Filipas Janone (Filippo Iannone) vyskupus informavo, kad Kanonų teisės kodekse netolimoje ateityje turėtų atsirasti specialus skyrius „Nusikaltimai žmogaus gyvybei, orumui ir laisvei“, kuriame bus ir specialus kanonas, susijęs su „nusikaltimais prieš vaikus“.
Naujesnė Senesni