Prisidengę krikščionybe, radikalai Lietuvoje nusitaikė į LGBTQ+ bendruomenę: priklauso galingam tinklui, siekiančiam įtakos visoje Europoje

„Pastaraisiais metais moterų teises, lyčių lygybę, LGBTQI+ teises, lytinės bei reprodukcinės sveikatos teises užginčijo nedideli, bet balsingi katalikų įkvėpti Europos ir pasaulio tinklai, kuriems pavyko įsiskverbti į institucijas ir vyriausybes", - rašoma Europos parlamentarų forumo lytinėms ir reprodukcinėms teisėms sekretoriaus Neil Datta praėjusių metų birželį parengtoje ataskaitoje „Šiuolaikiniai kryžiuočiai Europoje". Joje minimos ir dvi organizacijos iš Lietuvos - „Pro Patria" ir „Krikščioniškos kultūros institutas".

Jarmo.net koliažas


jarmo.net 

redakcija@jarmo.net


Išvados turėtų išgąsdinti

Ataskaitoje nurodoma, kad vienas iš tokių tinklų Europoje yra „Tradicija, šeima, nuosavybė“ (TFP). Pasak N. Datta, šio tinklo tikslas - sukurti aplinką, turinčią milžinišką poveikį vietos valdžiai.

„2016 m. rudenį tūkstančiai lenkių išėjo į protesto akcijas („Juodieji protestai“) prieš įstatymo projektą, kuriuo buvo siekiama visiškai uždrausti nėštumo nutraukimą, panaikinant galimybę nutraukti nėštumą net ir tais keliais atvejais, kurie vis dar teisėtai galimi pagal jau ir taip griežtus Lenkijos įstatymus, ir netgi numatant moterų, kurios pasidarys abortą įkalinimą <...>. 2017 m. kovo mėn. tuometinis Kroatijos užsienio reikalų ministras nusprendė stoti prieš pasaulinę lėšų rinkimo iniciatyvą dėl lytinių ir reprodukcinių teisių „Ji sprendžia“ <...>, be to, pavedė Kroatijos diplomatams įtikinti kitas Europos Sąjungos (ES) valstybes nares užimti panašią priešišką poziciją <...>. Anksčiau, 2013 m., beveik 40 000 parašų prieš tos pačios lyties asmenų sąjungas Estijoje surinkusi peticija privertė Parlamentą laikinai sustabdyti civilinės partnerystės įstatymų svarstymus", - pabrėžia ataskaitos rengėjas.

Pasak jo, nors šie politiniai įvykiai, regis, nesusiję, pažvelgus į su šiomis iniciatyvomis susijusius veikėjus, paaiškėja tamprūs ryšiai.

„Lenkijoje aktyviausiai už abortų draudimą kovojo Teisinės kultūros fondo institutas „Ordo Iuris“ („Fondacija Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris“). „Ordo Iuris“ parengė svarstomą teisės aktą, jį pristatė bei gynė Parlamente ir visuomenėje. Kroatijoje asmenys, priklausantys organizacijai „Vigilare“, turėjo privilegijuotą prieigą prie Užsienio reikalų ministro, kurį skatino Kroatijos diplomatijoje pasirinkti tradiciškesnę perspektyvą. Estijoje peticijos, kurią iš 1,2 milijono Estijos piliečių parėmė daugiau kaip 500 000, iniciatorius ir propaguotojas buvo „Šeimos ir tradicijų apsaugos fondas“ („Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks“ (SPTK)). Panašu, kad visos trys organizacijos – „Ordo luris“, „Vigilare“ ir SPTK, yra tarptautinės, socialiai konservatyvios, katalikų įkvėptos pasaulietinės organizacijos, vadinamos „Tradicija, šeima ir nuosavybė“, nacionaliniai atstovai", - nurodo N. Datta.

Ataskaitoje pabrėžiama, kad šiam tinklui priklausančios organizacijos, vykdydamos lobistinę veiklą, siekia į nacionalinę teisę įtraukti savo radikalios darbotvarkės punktus.

„Kaip liudija ši ataskaita, nėra abejonių, kad egzistuoja galingos ir tarpusavyje susijusios jėgos, kurios siekia ne tik sugrąžinti atgal ir apriboti moterų lytinės sveikatos ir reprodukcines teises, bet taip pat atimti iš moterų socialinius, ekonominius ir politinius balsus bei galią Europoje. Šios ataskaitos išvados turėtų išgąsdinti visus, kurie puoselėja laisvų ir lygiateisių piliečių Europą", - nurodo N. Datta.

Dvi organizacijos iš Lietuvos

Ataskaitoje pabrėžiama: „Lietuvoje TFP dukterinė organizacija „Krikščioniškos kultūros institutas“ vadovavo siekiui uždrausti „Baltic Pride“ eitynes Vilniuje 2019 m."

N. Datta mini ir Lietuvoje veikiančią radikalią politinę organizaciją „Pro Patria". 

„Be to, papildomas būdas gauti įtakingas pozicijas yra prisišlieti prie bendraminčių politinių partijų arba, kai reikia, jas susikurti. Taigi, kraštutiniai dešinieji Lietuvoje (Pro Patria) ir Baltarusijos liaudies frontas (Беларускі Народны Фронт) turi atvirus ryšius su TFP", - teigia N. Datta.

Radikalumas ir ekstremizmas

Iš viso, rašoma ataskaitoje, priskaičiuojama virš 40 organizacijų, priklausančių TFP tinklui, daugiau nei dešimtyse šalių ir keliuose žemynuose.

Dalis jų - politiškai ekstremistiškos ir naudojasi TFP tinklu kaip įrankiu, leidžiančiu pasiekti valstybes.

„Palyginti neseniai, 2011 m., Ispanijos organizacijai „Hazte Oir“ buvo pateikti įvairūs kaltinimai, kurie aktualūs iki šiol. „Hazte Oir“ buvo kaltinama, kad ji yra Meksikos kraštutinių dešiniųjų, ultrakatalikiškos, pusiau sukarintos, slaptos bendruomenės, vadinamos „El Yunque“ („Priekalas“) priedanga Ispanijoje <...>. Victoria Uroz Martínez, vieno iš įtariamų „El Yunque“ lyderių Ispanijjoje žmona, 2015 m. sausio mėn. plačiame interviu, papasakojo apie savo patirtį „El Yunque“, teigdama, kad „El Yunque“ naudojasi TFP kaip baze pasiekti kitas šalis. 

N. Datta pažymi, kad 1995 ir 1999 metais Prancūzijos Nacionalinė Asamblėja įrašė Prancūzijos TFP nares į su kultais susijusių judėjimų sąrašą, tą patį 2006 m. padarė valstybinė įstaiga, atsakinga už kultų veiklos stebėjimą. „Tarpžinybinė stebėjimo ir kovos su kultų judėjimais misija 2006 m. ataskaitoje Ministro Pirmininko tarnybai TFP filialus apibūdino, kaip „skirtus lėšų rinkimui nenurodytiems tikslams“ ir pasižyminčius savybėmis, kurios kelia susirūpinimą dėl su kultais susijusio elgesio, pavyzdžiui: didėjantys reikalavimai kampanijose dalyvaujantiems asmenims; hierarchijos ir struktūros neskaidrumas; aukšto lygio hierarchija ir tik kelių pagrindinių asmenų dalyvavimas valdyme; taip pat netikslumai tarp nurodytų kampanijos tikslų ir galutinio lėšų panaudojimo", - rašoma ataskaitoje.
Naujesnė Senesni