Neapykantos kalba ir LGBTQ+ bendruomenė: ką sako statistika?

Pasak Žmogaus teisių gido, neapykantos kalba yra bet kokia neapykantos ir prievartos, nukreiptos į asmenį ar jų grupę, kurstymo, skleidimo ar pateisinimo forma. Dažniausiai neapykantos kalba yra nukreipta į marginalizuotas visuomenės grupes dėl lyties, lytinės orientacijos, priklausymo etninei grupei, socialinės padėties, religijos ir pan. Svarbu atkreipti dėmesį, kad neapykantos kalba yra ne tik žodžiai, bet ir diskriminacinio pobūdžio filmai, nuotraukos, reklamos ir kt.

Asociatyvi freepik.com nuotr.


Aistė Zakarauskaitė, stebekteises.lt

info@stebekteises.lt

LGL 2019 metais atliktas tyrimas atskleidė Lietuvos gyventojų požiūrį į neapykantos nusikaltimus prieš LGBT+ bendruomenei priklausančius asmenis (tyrime dalyvavo 1 tūkst. respondentų). 

Rezultatai parodė, kad 57 proc. apklaustųjų sutinka, jog LGBT+ bendruomenei priklausantys asmenys vengia susikabinti rankomis su tos pačios lyties partneriais gatvėje bijodami sulaukti grasinimų ar priekabiavimo. Net 60 proc. respondentų sutiko su teiginiu, kad transseksualūs asmenys vengia išreikšti savo lytinę tapatybę per savo išvaizdą (aprangą, plaukus) dėl baimės sulaukti grasinimų, smurto ir neapykantos. 

2017 metais UNIFORM projekto duomenimis 53 proc. LGBT bendruomenei priklausančių tyrimo respondentų nurodė, kad yra patyrę neapykantos nusikaltimą ir (ar) priekabiavimą dėl seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės.

ESBO 2020 metų neapykantos nusikaltimų ataskaitoje minimi 4 užregistruoti neapykantos nusikaltimų atvejai lytinės tapatybės ar seksualinės orientacijos pagrindais.

Lyginant statistinius duomenis su užregistruotais nusikaltimais, galima numanyti, jog neretai LGBT+ bendruomenei priklausantys asmenys nesikreipia teisinės pagalbos dėl egzistuojančios stigmos ir baimės patirti diskriminaciją. Minėtas LGL tyrimas atskleidė, kad Lietuvos gyventojų požiūriu LGBT+ bendruomenei priklausantys žmonės susiduria su didele rizika patirti neapykantos kalbą ir diskriminacinio pobūdžio nusikaltimus, susijusius su jų lytine tapatybe ir seksualine orientacija.

Atkreipiame dėmesį, kad neapykantos kalba yra nusikaltimas, už kurį gresia atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą.
Naujesnė Senesni