Heteroseksualus vyras pasijuto diskriminuojamas dėl orientacijos ir apskundė LGL konkursą

Nacionalinės LGBTQ+ teisių organizacijos LGL organizuotas IT raštingumo konkursas sulaukė skundo dėl diskriminacijos. Skundą parašęs asmuo teigė, kad yra diskriminuojamas dėl lytinės orientacijos ir amžiaus, nes tariamai negali dalyvauti LGL organizuojamuose mokymuose. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (LGKT) sausį paskelbė sprendimą.

Skundo autorius teigė, kad konkursu į IT raštingumo mokymus LGL diskriminuoja ne LGBTQ+ asmenis

jarmo.net

redakcija@jarmo.net 


Išnagrinėjusi skundą, LGKT nustatė, kad LGL rengiami 5 mėnesius trunkantys informacinių technologijų kursai, skirti nesimokantiems ir ilgą laiką negalintiems susirasti darbo 20–29 metų LGBTQ+ asmenims ir LGBTQ+ draugiškiems jaunuoliams.

Skundo autorius tikino, kad yra diskriminuojamas lytinės orientacijos pagrindu, nes konkurse gali dalyvauti tik LGBTQ+ ir jiems draugiški asmenys.

LGL atsakydama į skundą nurodė, kad yra nepriklausoma nacionalinė LGBTQ+ teisių gynimo organizacija, todėl darbo organizavimas siekiant tinkamo LGBTQ+ asmenų teisių atstovavimo yra visiškai įprasta, teisėta ir pateisinama įstaigos praktika, kuri atitinka Lygių galimybių įstatymą.

Be kita ko, LGL nurodė įgyvendinanti Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos Jaunimo užimtumo fondo finansuojamą projektą „Kryptis įsidarbinimas“ ir yra įsipareigojusi įvykdyti tris informacinių technologijų mokymų ciklus niekur nedirbančių ir nesimokančių LGBTQ+ ir LGBTQ+ draugiškų jaunuolių grupėms. Taigi, mokymuose dalyvauja ne tik LGBTI asmenys.

LGKT sausį paskelbtame sprendime pabrėžė,, kad Lygių galimybių įstatymas numato, jog tiesiogine diskriminacija nėra laikomi tokie atvejai, kai įstatymo forma yra nustatyti apribojimai dėl amžiaus, o tai pateisina teisėtas tikslas, kurio siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.

Be to, LGKT savo sprendime nurodė: „Atsižvelgiant į skundo tyrimo metu surinktą informaciją, nėra pagrindo teigti, kad Asociacijos organizuojamuose kursuose gali dalyvauti tik LGBTI priklausantys asmenys, t. y., asmens lytinė orientacija nėra lemiamas kriterijus atrenkant asmenis į informacinių technologijų kursus. Esminis kriterijus atrenkant asmenis į informacinių technologijų kursus yra priklausymas pažeidžiamai visuomenės grupei, tarp kurių gali būti ir jauni asmenys iki 29 metų amžiaus, taip pat LGBTI bendruomenei priklausantys asmenys, pabėgėliai ir kitos grupės, susiduriančios su sunkumais darbo rinkoje.

Sausio 4 dieną priimtame sprendime skundas pripažintas nepagrįstu, bet Tarnyba pasiūlė LGL nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus: informacijoje apie LGL organizuojamus informacinių technologijų kursus pabrėžti, kad kursai siūlomi pažeidžiamų visuomenės grupių jaunuoliams, bet ne tik LGBTI priklausantiems jaunuoliams, taip pat nenurodyti, kad kursai siūlomi asmenims nuo 20 metų amžiaus.

Naujesnė Senesni