Kas yra marginalizuotas vyriškumas?

Marginalizuotas vyriškumas apibūdina vyrus, kurie tam tikrame kontekste (šalyje, laikmetyje, kultūroje) neatitinka numatytų „idealaus“ vyriškumo standartų ir yra marginalizuojami – atstumiami. Todėl marginalizacija yra susijusi su dominuojančių grupių „idealaus“ vyriškumo autorizavimu.

Asociatyvi Karl Fredrickson/Unsplash nuotr.


Aistė Zakarauskaitė, stebekteises.lt

info@stebekteises.lt

Marginalizuotam vyriškumui dažniausiai priskiriami vyrai, priklausantys etininėms ir rasinėms mažumoms, psichikos ligomis sergantys, negalią turintys vyrai bei tie, kurie vienaip ar kitaip neatitinka dominuojančių vyriškumo standartų.

Skirtingų vyrų grupių marginalizacija stipriai priklauso ir nuo ekonominės padėties. Sociologė R. W. Connell tyrinėjusi skirtingų vyriškumų raišką, pateikia JAV juodaodžių pasiturinčių sportininkų pavyzdį, teigdama, kad jie gali įkūnyti „idealų“ vyriškumą. Tačiau tuo pačiu pabrėždama, kad tokios pačios privilegijos neturi skurdžiau gyvenantys juodaodžiai, kurie susiduria su marginalizacija ir rasizmu.

Šis vyriškumo tipas pabrėžia, kad visuomenėje egzistuojantys tokie „idealaus“ vyriškumo standartai kaip finansinė nepriklausomybė, statusas, emocinis šaltumas tarsi apibrėžia, kurie vyrai bus marginalizuoti, o kurie ne. Taip visiems vyrams yra perteikiamos vienodos vyriškumo normos, kuriomis neatkreipiamas dėmesys į skirtingų vyrų grupių poreikius bei slopinama skirtingų asmenybių raiška dėl baimės būti marginalizuojamiems.
Naujesnė Senesni