Šiaulių liberalus jaunimas ragina pažvelgti į LGBTQ+ teisių padėtį Europoje: ar dar ilgai tikėsime Putino propaganda?

Žmogaus teisės ir tolerancija. Šis žodžių junginys kai kuriems mūsų politikams bei visuomenės veikėjams yra tikras keiksmažodis. Reikia suvokti, jog dabartiniame kontekste vykstantis Ukrainos ir Rusijos karas yra ne tik fizinis, bet ir vertybinis.

Šiaulių liberalaus jaunimo koliažas


Šiaulių liberalus jaunimas 

siauliuliberalusj@gmail.com

Seniai žinome, jog Putinas demonstruoja viešą nepasitenkinimą Vakarų valstybėmis ir jas laiko tiesiog moraliai supuvusiomis. Galėtume daryti prielaidą, kad Rusijoje yra paisoma asmens ir žodžio laisvių bei yra vadovaujamasi demokratijos principais. Visi žinome, jog toks rožinis autoritarinio diktatoriaus piešiamas pasaulis yra visiškas melas. Matome, kaip žudomi ir nuodijami Putino kritikai, šalyje baigia visiškai išnykti laisva žiniasklaida, vyrauja seksistinių rolių pasiskirstymas tiek šeimose, tiek ir visuomenėje. Žmonių mąstymą nuolatos varžo masiškai varoma propaganda, vaizduojanti žlugusias Vakarų valstybių vertybes. Ukraina šiuo atveju gina savo europietiškumą.

Panašų naratyvą galime įžvelgti ir savo šalies viduje. Šiuo metu daugiau nei bet kada anksčiau yra kovojama už žmogaus teises bei lygybę. Visuomenėje partnerystės klausimas jau seniai yra pribrendęs, tad opozicinių jėgų samprotavimai apie tai, jog ,,visuomenei dar reikia subręsti“, skamba itin absurdiškai. Tam laiko buvo daugiau nei 30 metų. Galime pažvelgti į LGBTQ+ teisių padėtį Europoje. 16 – oje Europos valstybių yra įteisintos tos pačios lyties asmenų santuokos. Baltijos valstybėse tos pačios lyties asmenų partnerystės įstatymas yra priimtas Estijoje. Liberalios politinės jėgos Lietuvoje šiuo metu viso labo siekia tik partnerystės įstatymo, tad raginimai ir toliau vilkinti šį procesą yra nepateisinami.

Agnės Širinskienės iniciatyva kovo 22 d., antradienį, Lietuvos Respublikos Seime vyks balsavimas dėl siūlymo išbraukti partnerystės įstatymą iš Seimo pavasario darbų sesijos. Svarbu suprasti, kad Lietuva renkasi vertybinį lauką, kuriame kurs savo ateitį. Nemanome, kad Lietuva norėtų tapatintis su Rusija. Gaila, bet prorusiškų jėgų yra ir pas mus. Vieną iš daugelio homofobiškų pasisakymų teko girdėti ir Kovo 11-ąją, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Aukščiausiosios Tarybos deputatė Zita Šličytė piktinosi ,,Rusijos šmeižimu“, LGBTQ+ bendruomenės siekiu gyventi pilnateisį gyvenimą, žeminančio termino pripažinimu laikytinu nevartotinu. Deputatė ragino nesvarstyti Partnerystės įstatymo bei Stambulo konvencijos. Dėkojame tiems Seimo nariams, ambasadoriams ir visiems ten buvusiems, kurie atsistojo ir paliko salę taip parodydami savo poziciją šiais svarbiais klausimais. 

Kelių žmonių subjektyvi nuomonė negali būti pagrindu (ne)svarstyti vieno ar kito įstatymo taip paminant kokios nors žmonių grupės teises. 

Kovo 21 d. 18:30, Vilniuje, netoli Seimo vyks pilietinė akcija LGBTQ+ žmonių lygiateisiškumui. Kviečiame nelikti abejingais bei išreikšti savo poziciją dalyvavimu.


Šiaulių liberalus jaunimas tvirtai pasisako už LGBTQ+ bendruomenės lygiateisiškumą bei smerkia bet kokios homofobijos apraiškas, kurios tvyro net ir valstybiniame lygyje. Raginame Lietuvos Respublikos Seimą elgtis ryžtingai bei pasisakyti PRIEŠ tos pačios lyties asmenų partnerystės išbraukimą iš Seimo pavasario darbų sesijos.

Rubrikoje „Pozicija" skelbiamos autorių įžvalgos ir nuomonės. Turite ką pasakyti? Rašykite e. p. redakcija@jarmo.net
Naujesnė Senesni