Seimas sudarė tyrimo komisiją dėl sutikimo Seimo narį P. Gražulį patraukti baudžiamojon atsakomybėn

Seimas, išklausęs generalinės prokurorės Nidos Grunskienės pranešimą, sudarė Seimo tyrimo komisiją dėl sutikimo Seimo narį Petrą Gražulį patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jo laisvę. Už tai numatantį Seimo nutarimą vieningai balsavo 75 Seimo nariai.

Petras Gražulis | Džojos Gundos Barysaitės/lrs.lt nuotr.


jarmo.net 

redakcija@jarmo.net

Sudarytoje komisijoje dirbs 7 Seimo nariai: Dalia Asanavičiūtė, Irena Haasė, Rasa Petrauskienė, Jurgita Sejonienė (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija), Andrius Bagdonas (Liberalų sąjūdžio frakcija), Tomas Vytautas Raskevičius (Laisvės frakcija), Kęstutis Vilkauskas (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija). Komisijai vadovaus Seimo narė D. Asanavičiūtė, tyrimą atlikti pavesta iki lapkričio 7 d.

Ketvirtadienį generalinė prokurorė N. Grunskienė kreipėsi į Seimą dėl sutikimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn Seimo narį P. Gražulį, įvertinus 2022 m. gegužės 27 d. pradėtame ikiteisminiame tyrime surinktų duomenų visumą dėl įtariamo viešo tyčiojimosi ir žmonių grupės niekinimo dėl jų seksualinės orientacijos.

„Ikiteisminiame tyrime surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad Seimo narys P. Gražulis 2022 m. gegužės 26 d. apie 12 val., kalbėdamas viešai Seimo patalpose, galimai padarė nusikalstamą veiką, numatytą Baudžiamojo kodekso 170 straipsnio 2 dalyje, viešai tyčiojosi ir niekino LGBT+ bendruomenės narius dėl jų seksualinės orientacijos“, − Seimo posėdyje sakė generalinė prokurorė.

Kaip tvirtino N. Grunskienė, duomenų visuma, kurių pagrindu manoma, kad Seimo narys P. Gražulis galimai padarė nurodytą nusikalstamą veiką, yra užfiksuoti nukentėjusiųjų ir liudytojų apklausų protokoluose, vaizdo įrašų apžiūros protokoluose, Lietuvos teismo ekspertizės centro dokumentų lingvistinio tyrimo specialistų išvadose ir kituose šio ikiteisminio tyrimo dokumentuose.

„Seimo narys P. Gražulis 2022 m. gruodžio 16 d. buvo apklaustas kaip liudytojas, kuris gali duoti parodymus apie savo paties galimai padarytą nusikalstamą veiką. Šios apklausos metu duoti parodymus apie tiriamą įvykį Seimo narys P. Gražulis atsisakė teigdamas, kad savo kaltės neįžvelgia“, − generalinė prokurorė N. Grunskienė. Ji pažymėjo, kad P. Gražulio, kaip įtariamojo, apklausa, kardomųjų priemonių taikymas nėra galimas be Seimo sutikimo patraukti šį Seimo narį baudžiamojon atsakomybėn, jį suimti ar kitaip suvaržyti jo laisvę.

Seimo statutas numato, kad Seimo narys be Seimo sutikimo negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, suimamas, negali būti kitaip suvaržoma jo laisvė, išskyrus atvejus, kai jis užtinkamas bedarantis nusikaltimą (in flagranti).
Naujesnė Senesni