Vokietijos dvasininkai ruošiasi masiškai palaiminti tos pačios lyties poras

Vokietijos katalikų bažnyčios lyderiai, protestuodami prieš Vatikano draudimą laiminti homoseksualias poras, rengia masinį tos pačios lyties porų laiminimą. 

Niurnbergas | Markus Spiske/Unsplash


Jarmo.net

redakcija@jarmo.net


Kovo 15 d. Vatikano Tikėjimo doktrinos kongregacijos paskelbtas draudimas laiminti homoseksualias sąjungas suskaldė katalikų bendruomenę – ypač Vokietijoje, kuri rengiasi „sinodui“ ir kviečia diskutuoti apie Bažnyčios atsaką į seksualinę prievartą, mokymą apie žmogaus seksualumą, kunigų celibatą, moterų kunigystės draudimą. 

Šis Vokietijoje vykstantis „sinodiniu keliu“ vadinamas procesas jau seniai kelia nerimą Vatikanui.

Vokietijoje rengiamai akcijai paramą išreiškė kardinolas, Kelno arkivyskupas Raineris Marija Violkis Woelkis (Rainer Maria Woelki), Freiburgo vyskupas Stefanas Burgeris (Stephan Burger) ir Rėgensburgo vyskupas Rudolfas Foderholceris (Rudolf Voderholzer).

„Meilė laimi. Meilė yra palaiminimas“ skelbiama specialiai šiai akcijai, vyksiančiai gegužės 10 d., sukurtoje interneto svetainėje. 

„Žmonės mylintys vienas kitą yra palaiminti. 2021 m. gegužės 10 d. kviečiame į įvairias Vokietijos parapijas laiminimo apeigoms. <...> Mes džiaugiamės įvairove <...> ir prašome Dievo palaiminimo“, - teigia dvasininkai

Naujesnė Senesni