Santykiai tarp tos pačios lyties žmonių, Biblija ir kontekstas (1 dalis)

Dabartine samprata terminas „homoseksualumas“ kaip romantiškas potraukis, seksualinis potraukis ar seksualinis elgesys tarp tos pačios lyties atstovų, pradėtas vartoti tik šiame amžiuje. Tad kalbant apie ankstesnius laikus, neturėtume daryti prielaidos, kad santykiai tarp tos pačios lyties žmonių buvo suprantami taip pat. Tačiau galima pasižiūrėti, kaip tokius santykius vertino kultūros, iš kurių gavome dabartinį Šv. Raštą ir kaip tas požiūris vystėsi iki Karlas M. Kertbenis sugalvojo terminus.

Asociatyvi William Fonteneau/Unsplash nuotr.


Jūratė Griškėnaitė

vertėja

 

Krikščioniškasis Senasis Testamentas iš esmės apima Tanachą – judėjų Šv. Raštą, kuris maždaug atitinkanti krikščionių Senąjį Testamentą. Į Tanachą neįtrauktos Romos katalikų deuterokanoninės knygos (Tobito ir Juditos knygos, graikiškoji Esteros knyga, Makabiejų pirma ir Makabiejų antra knyga, Išminties, Siracido, Barucho knygos ir Danieliaus knygos graikiškieji skyriai), protestantų laikomos apokrifinėmis (abejotinos autorystės arba abejotino autentiškumo veikalais), skiriasi knygų tvarka. Penkios pirmosios knygos vadinamos Tora (hebr. tōrāh „teisynas“) arba Penkiaknyge. Nors tradiciškai šių knygų autorystė priskiriama Mozei, kuris, kaip manoma, galėjo gyventi 13 – 12 a. pr. Kr., galutinį pavidalą jos įgijo tik 6 a. pr. Kr.
 
Taigi, kalbame apie agrarinės (neolitinės) revoliucijos ir ankstesnius laikus, kadangi šiose knygose skaitome apie Dievo išrinktąją tautą pradedant nuo pasaulio sukūrimo iki Mozės mirties. Pradžios knyga apima laikotarpį iki izraelitų išėjimo iš Egipto. Išėjimo ir Kunigų knygose rašoma apie tautos klajonės po dykumą ir įstatymus, kuriuos Mozė gavo ant Sinajaus kalno. Pakartoto Įstatymo knyga įtvirtina tautos istorinę, religinė ir moralinė tikrovę. Skaičių knygoje pabrėžiamas izraelitų nepaklusnumas Dievui – priežastis, dėl kurios nepavyksta pasiekti Pažadėtosios žemės. Ją tauta pasiekia stebuklingai perėjusi Jordano upę, tačiau apie tai jau rašoma Jozuės knygoje, kuri priskiriama Istorinių knygų rinkiniui.
 
Kalbant apie santykius tarp tos pačios lyties žmonių (vyrų) aktualiausios Pradžios (istorija apie Sodomą ir Gomorą) Kunigų (dvi eilutės, draudžiančios elgtis su vyrais kaip su moterimis) ir Pakartoto Įstatymo (draudžiančios sakralinę prostituciją tiek vyrams, tiek moterims) knygos.
 
Taigi, iš esmės kalbama apie tautos formavimosi procesą ir ne bet kokios, o Dievo išrinktosios tautos, kuri turėjo išsiskirti. Šiuo laikotarpiu buvo kuriami ir religiniai pamatai, siekiant išvengti kitų tikėjimų ir kultūrų įtakos.
Naujesnė Senesni