Vilniaus prokuroras panoro uždrausti ginti LGBTQ+ teises? Teismas tenkino jarmo.net redaktoriaus skundą

Vilniaus miesto apylinkės teisme išnagrinėtas ginčas, kilęs tarp portalo jarmo.net redaktoriaus Jono Valaičio ir Vilniaus apylinkės prokuratūros. Pastaroji nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl „Respublikos leidinių" redaktoriaus Vito Tomkaus publikacijos, kurioje pavartotas itin užgaulus, prieš homoseksualius asmenis nukreiptas terminas. Nors prokurorės Reditos Vinterytės nutarimas netęsti tyrimo buvo apskųstas aukštesniajam prokurorui, bet šis kažkodėl nusprendė skundo net nenagrinėti. Vilniaus miesto apylinkės teismas įpareigojo kitaip.

Asociatyuvi Stavrialena Gontzou/Unsplash nuotr.

jarmo.net

redakcija@jarmo.net

Nutarimas gegužės mėnesį nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl V. Tomkaus publikacijos apie „ped*rastų valdžią" buvo grindžiamas tuo, jog esą tekste nėra kalbama apie LGBTQ+ bendruomenę, tad neva reiškia, jog nėra ir visuomenės grupės, prieš kurią kurstoma neapykanta.

„2021-03-15 publikuotame tekste pavartotas išsireiškimas „šlykštynės ped*rastai“ taip pat tiesiogiai nėra siejamas su seksualinių mažumų tema ir iš teksto turinio negali būti daroma vienareikšmė išvada, jog pavartota frazė yra skirta apibūdinti LGBTQ+ priklausančius asmenis", - rašoma nutarime.

Generalinė prokuratūra | jarmo.net nuotr.


J. Valaitis, skųsdamas tokį prokurorų sprendimą, skunde nurodė, kad VLKK yra apibrėžusį šį terminą, kuris aiškiai yra užgaulus ir įžeidus, nukreiptas į homoseksualius asmenis.

Tačiau skundą atsisakyta nagrinėti, kadangi, pasak vyriausiojo prokuroro Vytauto Jancevičiaus, asmuo, kurio toks nutarimas neva tiesiogiai neliečia, neįgyja teisės skųsti prokurorų sprendimų.

Taigi, iš esmės buvo užkirstas kelias galimai pažeistų LGBTQ+ bendruomenės teisių gynimui, kadangi nutarimas ir jame dėstomi argumentai taip ir liko nepatikrinti.

J. Valaitis skundė tokį vyriausiojo prokuroro sprendimą nenagrinėti skundo Vilniaus miesto apylinkės teismui. 

J. Valaitis teismui nurodė, kad buvo kreiptasi į prokuratūrą ir pranešama apie nusikaltimą, kuris nukreiptas ne vien į konkretų asmenį, bet iš esmės į visą asmenų grupę, t.y. dėl neapykantos kurstymo prieš asmenų grupę, skiriamą seksualinės orientacijos pagrindu, dėl ko šiuo atveju pareiškėjo teisinis interesas yra specifinis, daugiau sietinas su tam tikra moraline satisfakcija ir noru iš dalies ginti ir viešąjį interesą, todėl jis turi teisę skųsti prokurorų sprendimus

„Įvertinusi pastaruosius tiek prokuroro nutarimo, tiek ir skundo argumentus, teisėja pažymi, kad šiuo atveju susidarė situacija, kai iš esmės spręsdamas klausimą dėl to, ar pareiškėjas laikytinas suinteresuotumą turinčiu asmeniu konkrečiu atveju, atitinkamai – ar jis turi teisę apskųsti prokuroro nutarimą, vertintos, be kita ko, ikiteisminiame tyrime tirtos aplinkybės bei išvados buvo padarytos atsižvelgiant į argumentus, kurie buvo, be kita ko, ir pagrindu nutraukti ikiteisminį tyrimą. T. y. šiuo atveju išvada, jog ikiteisminis tyrimas neliečia pareiškėjo teisių ir interesų, padaryta dėl to, jog, kaip nurodoma – atitinkamose publikacijose pasisakymas nebuvo skirtas apibūdinti LGBTQ+ priklausančius asmenis (nurodytas argumentas buvo nurodytas kaip reikšmingas ir priimant sprendimą dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo). Savo ruožtu tiek skunde dėl prokurorės nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą, tiek ir skunde dėl aukštesniojo prokuroro nutarimo palikti skundą nenagrinėtu, kaip matyti, pareiškėjas nesutinka su tokiu vertinimu, o būtent – konkrečiai reiškiama pozicija, kad atitinkamas žodis buvo nukreiptas į homoseksualius asmenis, siekiant juo užgauti, įžeisti ir pan., dėl ko, kaip matyti, pareiškėjas ir kreipėsi dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Taigi šiuo konkrečiu atveju susiklosčiusioje situacijoje neužtikrinus pareiškėjui teisės apskųsti prokurorės nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą, pripažintina, jog iš esmės būtų užkirstas kelias pareiškėjui pateikti argumentus ir ginčyti prokuroro padarytas išvadas, jog konkretūs veiksmai nebuvo nukreipti prieš asmenų grupę, kuriai priklauso ir pareiškėjas, kas rodytų tam tikrą pareiškėjo suinteresuotumą.

Taigi atsižvelgiant į nurodytų argumentų visumą, pripažintina, kad šiuo konkrečiu atveju yra pateikta pakankamai argumentų, leidžiančių spręsti apie pareiškėjo suinteresuotumą bylos baigtimi", - rašoma Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjos Ingridos Mikužytės pasirašytoje nutartyje, priimtoje rugpjūčio 4-ąją.

Nutartis per 7 dienas dar gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui.

Jeigu nutartis įsigalios, tai reikš, kad vyriausiasis prokuroras turės nagrinėti J. Valaičio skundą ir įvertinti jame dėstomus argumentus, kodėl tyrimas dėl galimai skatinamos neapykantos V. Tomkaus rašinyje turėtų būti tęsiamas.
Naujesnė Senesni