Gausiai finansuojamų anti-LGBTQ+ organizacijų tinklas apraizgęs tiek politikus, tiek Katalikų bažnyčią: užčiuopiama ir Kremliaus ranka

Lietuvoje veikia organizacijos, aktyviai prisidedančios prie demokratijos stiprinimo, šalies gerovės ir iniciatyvų, kurios palengvina mūsų visų gyvenimą. Tačiau šis tekstas - ne apie jas.

Dalis politikų susiję su Laisvos visuomenės institutu, kuris veikia prieš LGBTQ+ teises | Jarmo.net koliažas (Monstera/PexelsSeimo kanceliarijos/Olgos Posaškovos nuotr., NATO nuotr.


Jarmo.net

redakcija@jarmo.net

Penktadienį Tolerantiško jaunimo asociacija (TJA) pristatė tyrimą, kuriame įvardijamas organizacijų tinklas, aktyviai kovojantis ne tik prieš Stambulo konvenciją, abortus, pakaitinę motinystę, bet ir prieš LGBTQ+ teises, pavyzdžiui, Lietuvoje norimą priimti Partnerystės įstatymo projektą. 

Paaiškėjo, kad sukurtas tokių organizacijų tinklas Lietuvoje yra apraizgęs tiek politikus, tiek Katalikų bažnyčios aukščiausius sluoksnius.

Kova prieš žmogaus teises yra gausiai finansuojama tiek vietinių finansavimo šaltinių, tiek užsienio organizacijų. Štai Socialinės apsaugos ir darbo ministro pareigas einant Linui Kukuraičiui, tradicinių vertybių gynėjais besiskelbiantys veikėjai iš šios ministerijos gavo stambią sumą pinigų skleisti savo įsivaizduojamas „tradicines vertybes".

Štai tokie ryšiai siejo prieš žmogaus teises kovojančius veikėjus. Ryšiai neapsiriboja Lietuvos viduje. Surinkti duomenys rodo, kad įtaką mėgina daryti ir Kremlius | TJA vizualizacija


Penktadienio vakarą Vilniaus naktiniame avilyje įvykusioje spaudos konferencijoje „Atvira visuomenė ir jos priešai: opozicija žmogaus teisėms Lietuvoje" TJA vadovas Artūras Rudomanskis kalbėjo, kad prieš žmogaus teises kovojančios organizacijos yra susitelkusios, o ne įsteigtos pavienių asmenų, veikiančių atskirai. 

Politologas, Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacijos Tarybos prezidentas Mindaugas Kluonis teigė, kad atvira visuomenė nėra suderinama su asmens laisvių ir teisių neigimu. 

Pasak politologo, anti-žmogaus teisių organizacijų iniciatyvos prasidėjo maždaug 2003 metais, prieš Lietuvai įstojant į ES. 

O jau įstojus į ES Lietuvoje pradėjo kerotis religinių fundamentalistų iš JAV iniciatyvos. Be to, Seime būta mėginimų uždrausti vadinamąją homoseksualumo propagandą, iš Lygių galimybių įstatymo - pašalinti seksualinę orientaciją. Nepavyko.

„Atsirado mėginimai įtvirtinti teisingas ir neteisingas šeimas", - teigė M. Kluonis. 

Bet Kremlius paskelbė, kad priešinsis vakaruose įtvirtintoms nuostatoms, ginančioms homoseksualius asmenis. Ir panašu, jog tą mėgina daryti.

M. Kluonis su Kremliaus finansavimu susiejo ir Darbo partijos palaikymą, kai už juodąją buhalteriją teisme atsidūrusi partija suteikė aukų anti-LGBTQ+ teisių judėjimui - šeimų gynimo maršui. 

Kiek narių atstovauja - neaišku 

TJA skelbia, kad aktyviausiai veikianti anti-LGBTQ+ teisių skėtinė organizacija Lietuvoje - Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija, kuri vienija 37 po visą Lietuvą išsibarsčiusias organizacijas.

Iš viešai surinktų duomenų, didžiausią įtaką yra įgijęs Laisvos visuomenės institutas, Šeimos institutas, Krikščioniškos kultūros institutas, Lietuvos tėvų forumas, asociacija „Šviesos kampelis“, „Pro Patria”, asociacija „Vardan šeimos“, Ateitininkų federacija, Daugiavaikių šeimų asociacija „MES”.

Tiesa, jų atstovaujamų narių skaičius kelia didelių abejonių, 

Pasak M. Kluonio, tiek „valstietė" Agnė Širinskienė, tiek V. Aleknaitė Abramikienė yra susijusios su Laisvos visuomenės institutu.

Agnė Širinskienė | Seimo kanceliarijos nuotr.


Be to, M. Kluonis teigė, kad Laisvos visuomenės instituto renginius globoja ir pirmoji ponia Diana Nausėdienė, o Gitanas Nausėda su šia organizacija bendradarbiavo dar prieš tampant šalies vadovu. 

Tyrime atkreipiamas dėmesys, kad „kai kurių organizacijų pavadinimai yra tiesiogiai susieti su katalikų tikėjimu ir bažnyčia, tačiau didžioji dalis pavadinimų klaidina, nes iš pavadinimo nėra aišku, kad visa organizacijos veikla grindžiama katalikų tikėjimu ir Bažnyčios mokymu".

Be to, M. Kluonis pabrėžė, kad Bažnyčia prieš žmogaus teises gali veikti netiesiogiai, per įvairias organizacijas. Štai prieš homoseksualių asmenų teises veikia ir Ateitininkų federacija. Pasak M. Kluonio, kai kurios iniciatyvos finansuojamos iš JAV Lietuvos katalikų lėšų, Kauno arkivyskupijos iždo.


Kova prieš Partnerystės įstatymo projektą

TJA pažymi, kad Lietuvoje prieš Stambulo konvenciją kovojančios organizacijos išsikėlusios tikslus, kurie atkartojami ir radikalių krikščionių tinklo „Agenda Europe" manifeste.

O taip pat vienas „Agenda Europe" tikslų yra panaikinti tos pačios lyties asmenų civilines partnerystes. Kovos prieš šį įstatymą lauke aktyvų vaidmenį atlieka Laisvos visuomenės institutas, kurio veikla, kaip skelbia TJA, neapsiriboja vien Lietuvoje.

TJA primena, kad dar 2016 metais Laisvos visuomenės institutas ėmėsi parašų rinkimo, kuris buvo tarptautinės iniciatyvos „Mama, tėtis ir vaikai“ dalis. Pastarąją inicijavo Luca Volonte, buvęs Italijos Palamento narys ir fondo „Novae Terrae“ (FNT) įkūrėjas.

Luca Volonte | Stop kadras


Anot TJA, minėtas fondas rėmė prieš lytines ir reprodukcines teises nukreiptas iniciatyvas, tarp jų - ir kilusias iš „Agenda Europe“. Laisvos visuomenės instituto pasidalinta iniciatyva buvo siekiama, kad Europos Sąjungos teisėje būtų aiškiai apibrėžta šeima ir santuoka, nustatyta, jog santuoka yra vyro ir moters sąjunga, o šeima – pagrįsta santuoka

Be kita ko, Lietuvoje šią iniciatyvą taip pat palaikė vyskupijų šeimos centrai, mėnraštis „Artuma“, interneto dienraštis Bernardinai.lt, ateitininkai, Katalikų bažnyčia. Tačiau iniciatyva žlugo nesurinkus reikiamo kiekio parašų.

O štai 2018 metais Laisvos visuomenės institutas kreipėsi į Lietuvos nevyriausybines organizacijas ir kvietė jas prisidėti prie akcijos prieš homoseksualų „santuokų“ pripažinimą. Kreipimąsi išplatino „Pro Patria".

18 tūkst. - tiek leidinių homofobišku pavadinimu „Kodėl homoseksualų sąjungos nėra santuokos“ pasišovė Lietuvos mokyklose išplatinti Krikščioniškos kultūros institutas 2019 metų kovą. Ar pavyko, neaišku.

Šių metų spalio mėnesį Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija, išplatino laišką prezidentui, kuriame nepritarta partnerystės įstatymui.

TJA pažymi, kad prieš partnerystę kovojančių organizacijų pastangos kol kas nebuvo visiškai bevaisės: Partnerystės įstatymo projektas šių metų gegužės 25-ąją nepraėjo net pateikimo stadijos: „už“ pateikimą balsavo 63 Seimo nariai, „prieš“ – 58, susilaikė – 7.

Dėmesį reikėtų atkreipti ir į praėjusiais metais birželį Seimo patvirtintą Nacionalinę šeimos tarybą, kurią, TJA teigimu, praktiškai uzurpavo tradicinės šeimos gynėjai. Jos pirmininke tapo viena aktyviausių Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacijos narių Ramunė Jurkuvienė. Be to, narius į šią tarybą delegavo tarpusavyje susijusios ir viena kitą remiančios organizacijos. Štai VšĮ Šeimos institutas delegavo šio instituto direktorę Jolantą Ramonienę (buvusią SADM viceministrę ir R. J. Dagio padėjėją) ir Vytį Turonį (Ateitininkų federacijos pirmininką, Seimo narės Astos Kubilienės (LVŽS) padėjėją). 

Tuo metu Lietuvos Tėvų Forumas delegavo Jolantą Lipkvičienę (LTF tarybos narę, asociacijos „Šviesos kampelis“ direktorę). Asociacija „Šviesos kampelis“ delegavo Indrę Pavinkšnienę (asociacijų LTF ir „Šviesos kampelis“ valdybų narę). Taip pat tarybos narėmis tapo Lijana Gvaldaitė (viena iš SOTAS, kuri yra Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos narys, steigėjų ir dalininkių) bei Kristina Senkuvienė, Gausių šeimų asociacijos, tarp kurios pagrindinių tikslų – propaguoti tradicinės šeimos vertybes, teikimu.

Lietuvos „gėjų propagandos" įstatymas

2009 m. priimta ir iki šiol galiojanti Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 4 straipsnio 16 punkto nuostata populiariai vadinama „gėjų propagandos" įstatymu, mat ji nurodo, kad „neigiamą poveikį nepilnamečiams darančiai informacijai priskiriama viešoji informacija, kuria niekinamos šeimos vertybės, skatinama kitokia, negu Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtinta, santuokos sudarymo ir šeimos kūrimo samprata".

Panašus įstatymas šiais metais priimtas ir Vengrijoje, o šį sprendimą priėmusiam parlamentui viešai palaikymą išreiškė Nacionalinis susivienijimas. Pastarasis, be kita ko, kreipėsi į Vengrijos ministrą pirmininką Viktorą Orbaną, kuris už palaikymą padėkojo.

Jarmo.net koliažas


Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos valdymo metais inicijuotas projektas „AŠIS: atstovavimo šeimų interesams stiprinimas". Jį įgyvendina save tradicinės šeimos gynėjais įvardijantys veikėjai.

Pagal TJA surinktus duomenis, projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Nuo 2018 iki 2021 metų šiam projektui įgyvendinti buvo skirti 234 504 eurai. Pinigai pradėti skirti dar tuomet, kai ministerijai vadovavo L. Kukuraitis. 

Linas Kukuraitis | Seimo kanceliarijos nuotr.


Lėšas pasidalijo Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija, Lietuvos tėvų forumas, Šeimos institutas, Laisvos visuomenės institutas, Nacionalinis aktyvių mamų sambūris.

Nuošalyje neliko ir „Pro Patria", kuri nepraleido progos prie gausiai finansuojamo projekto prisidėti 2018-2019 metais. Beje, projektui talkino ir Elektrėnų savivaldybėje veikiančių nevyriausybinių organizacijų asociacija. Anot TJA, įgyvendinant projektą, Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos pirmininkė Violeta Vasiliauskienė ir Aidmantas Bernatonis dalyvavo 2019 metais Pasauliniame šeimų kongrese Milane, kuris siejamas su Kremliaus įtaka. 

Įžvelgia mėginimą įtvirtinti totalitarizmą

Filosofas, Mykolo Romerio universiteto docentas Povilas Aleksandravičius teigė, kad šie procesai vyksta visame pasaulyje ir nestebina, bet kelia nerimą. Anot jo, mėginama daryti įtaką politikams, formuoti tariamas tradicines vertybes, kuriomis galima įtvirtinti net totalitarizmą. Būtent dėl to matoma ir Kremliaus ranka.

Anot jo, žmogaus teises visuomenėje įtvirtinti sunku, tačiau daug lengviau įsilieti į minią, bijoti „kitokių žmonių  ir priklausyti vienai žmonių grupei sukuriant dirbtinio saugumo jausmo. Tuomet politikams kurstant neapykantą gali būti pradėti naikinami „kitokios" tapatybės žmonės 

Religijotyrininkė, sociologė, Vytauto Didžiojo universiteto profesorė Milda Ališauskienė komentavo, kad šiuolaikinėje visuomenėje išryškėjo politikai, kurie iš pirmo žvilgio oponuoja vienas kitam, tačiau tam tikros jų vertybės yra kai kuriose situacijose labai panašios. 

„Akivaizdu, kad mūsų visuomenėje taip pat yra palaikymas šioms idėjoms", - apie anti-žmogaus teisių politikus ir judėjimus kalbėjo ji.

Pasak jos, kyla klausimas, kiek toli į priekį žengė žiniasklaida ir visuomenė, jeigu totalitarizmą mėginantys įtvirtinti veikėjai iki šiol įgyja įtaką, palaikymą rinkimuose.

Politologė Jolanta Bielskienė pabrėžė, kad ankstyvaisiais viduramžiais bažnyčia susivokė, jog šeimos klausimo perėmimas į savo rankas suteiks didelę galią. Kaskart, kai bažnyčia ir politikai ieškodavo, kaip įgyti valdžią, šeimos klausimai tapdavo patys parankiausi.

Žurnalistė Daiva Repečkaitė priminė LRT laidos „Spalvos" laidą, parengtos Elenos Reimerytės, apie gėjus tėčius, dėl kurios anti-LGBTQ+ veikėjai kreipėsi į institucijas ir reikalavo uždrausti vaizduoti homoseksualius asmenis nacionaliniame transliuotojuje. Skundas buvo atmestas kaip nepagrįstas, tačiau D. Repečkaitė pabrėžė, kad teisiniai ginčai reikalauja daug laiko, pastangų ir finansinių išteklių. Tad taip anti-LGBTQ+ asmenys mėgina persekioti ir žurnalistus. 

Tyrimas buvo atliktas įgyvendinanti TJA bei Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacijos iniciatyvą bendardarbiaujant su Tarptautine planuotos tėvystės federacija (IPPF).


Naujesnė Senesni