Jūratė Griškėnaitė. Apie paikus milijardierės tarškėjimus lyčių tema

Neseniai milijardierė rašytoja J. K. Rowling paskelbė žinutę, kad mieliau atsėdės porą metų cypėje nei taikysis su kalbos ribojimu ir priverstiniu lyčių tikrovės bei svarbos neigimu. Šią pozicija ji išsakė dėl Didžiosios Britanijos Leiboristų partijos ketinimų sugriežtinti bausmes už nusikaltimus prieš translyčius asmenis esant sunkinančioms neapykantos nusikaltimo aplinkybėms, sulyginant tokius atvejus su veikomis dėl rasinių ir religinių pagrindų. Teigiama, kad dėl tyčinio nepageidaujamų asmeninių įvardžių (jis/ji) vartojimo translyčio asmens atžvilgiu gali grėsti dviejų metų laisvės atėmimo bausmė.

J.K. Rowling | Ben Pruchnie/Getty Images nuotr.


Jūratė Griškėnaitė, rašytoja

jurate.griskenaite@gmail.com


Dabar Jungtinėje Karalystėje atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis laikomas arba nukentėjusiajam rodomas priešiškumas dėl priklausymo tam tikrai rasei ir religinei grupei, arba tokio priešiškumo buvimas nusikaltimo motyvu. Taigi, rasistinis ir prieš tam tikrą religinę grupę nukreiptas užgauliojimas ar komentarai yra sunkinančios nusikalstamos veikos aplinkybės.

Pvz., jei užpuolimo atveju galima maksimali 6 mėn. laisvės atėmimo bausmę, esant sunkinančioms aplinkybėms, t. y., nustačius užpuolimo rasinius ar religinius motyvus, bausmė gali būti padidinta iki 2 metų. Užpuolimo metu nukentėjusįjį fiziškai sužalojus gali būti skiriama maksimali 5 metų laisvės atėmimo bausmė, o esant šioms sunkinančioms aplinkybėms, ji gali būti ilginama dar 2 metais, iki 7 m. Skirdamas bausmę teismas vertina, ar veika buvo planuota, įvykdyta nukentėjusiojo namuose, buvo pakartotinė arba tęstinė, neigiamai paveikė kitus asmenis ar bendruomenės narius, ar nusikaltęs asmuo priklausė rasinį ir religinį priešiškumą skatinančiai grupuotei ir pan.

J. K. Rowling | Alex Hewitt/Writer Pictures nuotr.

Jungtinėje Karalystėje bylos dėl smurto prieš translyčius asmenis nėra naujovė. Pvz., prieš metus pamokslininkas laimėjo apeliaciją dėl skirtos 12 mėn. bendruomeninių darbų bausmės dėl priekabiavimo prie translytės, kurią vadino vyru ir džentelmenu, taip ją psichologiškai sutrikdydamas. Apeliacinis teismas nusprendė, kad nėra įrodymų dėl pamokslininko ketinimų priekabiauti ir pasisakė dėl žodžio laisvės svarbos.

Kitoje byloje dviejų vaikų motina buvo suimta ir nuteista dviejų metų lygtine bausme dėl ilgą laiką rašytų įžeidžiančių socialinio tinklo žinučių translytei aktyvistei, kuriose ją primygtinai vadino vyru ir apsimetėle, tyčia naudojo vyriškus asmeninius įvardžius jos atžvilgiu, taip sukeldama dvasines kančias. Apeliacinis teismas nusprendė, kad skirta bausmė buvo neproporcingas ir nepagrįstas žodžio laisvės ribojimas.

Taigi tikėtina, kad ateityje, jei Leiboristų partijos planai bus įgyvendinti, už tyčinį užgauliojimą, puldinėjimą ir priekabiavimą prie translyčio vartojant nepageidaujamus asmeninius įvardžius bus įmanoma sulaukti laisvės atėmimo bausmės, nors ir nelabai paprasta. Svarbi pastaba: skaitant prieš tai esantį sakinį svarbu nepraleisti žodžio „tyčinis“.

O suvokiant, kad tai turi būti daroma tyčia, kyla klausimas: kam ir kokiu tikslu būtina persekioti kitą, sąmoningai keliant jam/jai dvasines kančias? Ar įsitikinimai apie kitą žmogų tikrai svarbesni už to žmogaus orumą, sveikatą, gyvybę? Tai skamba kaip elementarus, niekam nereikalingas žiaurumas. Nors bandoma tuo bauginti, tikrai nekalbama apie draudimą pasisakyti translytiškumo ar lyčių tema, net jei tai daroma kontraversiškai. Lygiai taip pat, kaip nedraudžiama pasisakyti apie rases ir religijas.

Praėjusiais metais Anglijoje ir Velse neapykantos nusikaltimų skaičius prieš translyčius išaugo 11 proc., o JAV 2021 m. – net 29 proc. Žinant, kad neapykantos nusikaltimai prasideda nuo neapykantos kalbos, nenuostabu, kad Vakarų pasaulis ieško sprendimų, kurie užtikrintų visų piliečių teisę į orų gyvenimą, neproporcingai neapribojant žodžio laisvės.

O ponia rašytoja, tikėkimės, ras geresnių pasilinksminimo būdų nei persekioti niekuo dėtus žmones ir bylinėtis teismuose.

Rubrikoje „Pozicija“ skelbiamos autorių įžvalgos ir nuomonės. Turite ką pasakyti? Rašykite e. p. redakcija@jarmo.net
Naujesnė Senesni