Seimas panaikino Seimo nario Petro Gražulio teisinę neliečiamybę

Seimas, atsižvelgdamas į generalinės prokurorės Nidos Grunskienės pranešimą ir į Seimo tyrimo komisijos išvadą, nusprendė sutikti, kad Seimo narys Petras Gražulis būtų patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, suimtas ar būtų kitaip suvaržyta jo laisvė.

Seimo narys Petras Gražulis | O. Posaškovos/lrs.lt


jarmo.net 

redakcija@jarmo.net

Už sprendimą (projektas Nr. XIVP-3287) panaikinti Seimo nario Petro Gražulio teisinę neliečiamybę balsavo 83 Seimo nariai, balsavusių prieš ir susilaikiusių nebuvo.

Spalio 26 d. generalinė prokurorė N. Grunskienė kreipėsi į Seimą dėl sutikimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn Seimo narį P. Gražulį, įvertinus 2022 m. gegužės 27 d. pradėtame ikiteisminiame tyrime surinktų duomenų visumą dėl įtariamo viešo tyčiojimosi ir žmonių grupės niekinimo dėl jų seksualinės orientacijos.

„Ikiteisminiame tyrime surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad Seimo narys P. Gražulis 2022 m. gegužės 26 d. apie 12 val., kalbėdamas viešai Seimo patalpose, galimai padarė nusikalstamą veiką, numatytą Baudžiamojo kodekso 170 straipsnio 2 dalyje, viešai tyčiojosi ir niekino LGBT+ bendruomenės narius dėl jų seksualinės orientacijos“, − Seimo posėdyje kreipimosi metu yra sakiusi generalinė prokurorė.

Kaip tvirtino N. Grunskienė, Seimo narys P. Gražulis 2022 m. gruodžio 16 d. buvo apklaustas kaip liudytojas, kuris gali duoti parodymus apie savo paties galimai padarytą nusikalstamą veiką. „Šios apklausos metu duoti parodymus apie tiriamą įvykį Seimo narys P. Gražulis atsisakė teigdamas, kad savo kaltės neįžvelgia“, − tvirtino generalinė prokurorė N. Grunskienė. Ji pažymėjo, kad P. Gražulio, kaip įtariamojo, apklausa, kardomųjų priemonių taikymas nėra galimas be Seimo sutikimo patraukti šį Seimo narį baudžiamojon atsakomybėn, jį suimti ar kitaip suvaržyti jo laisvę.
Naujesnė Senesni