„Sūduvos vandenys“ darbuotojai mokėjo mažiau dėl to, kad ji moteris

Paskyrusi savo darbuotojai mažesnę algą nei tas pačias pareigas užimantiems kolegoms vyrams, bendrovė „Sūduvos vandenys“ ją diskriminavo dėl lyties. Tai konstatavo tyrimą atlikusi Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.

Asociatyvi pexels.com nuotr.


lygybe.lt

lygybe@lygybe.lt

Bendrovėje Klientų aptarnavimo skyriaus vedėja dirbanti moteris skunde Tarnybai tvirtino, kad praėjusių metų pabaigoje atėjus naujam vadovui, jos darbo užmokestis padidėjo 50 eurų, nors kitų padalinių vadovams, kurių dauguma yra vyrai, algos kilstelėtos trigubai tiek.

Darbuotojos tvirtinimu, bendrovės vadovo sprendimas skirti nevienodą algą, yra akivaizdi neteisybė ir diskriminuoja ją kaip moterį. Pareiškėja taip pat pastebėjo, jog prieš ateinant naujam vadovui visiems padalinių vadovams darbo užmokestis buvo toks pat.

Atlikdami tyrimą, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atstovai kreipėsi į bendrovę „Sūduvos vandenys“ su prašymu pateikti kriterijus, pagal kuriuos nustatoma padalinio vadovo darbo vertė.

„Išanalizavome pareigybių aprašymus, darbo užmokesčio lentelę bei vidinius teises aktus, iš kurių paaiškėjo, jog bendrovės padalinio vadovams taikomas tas pats kvalifikacinis lygmuo. Todėl, tikėtina, jų darbo vertė yra panaši arba vienoda, o sprendimas pakelti darbo užmokestį padalinių vadovams vienokia ar kitokia suma galėjo būti grįstas būtent darbuotojo lytimi, o ne objektyviais darbo apmokėjimo kriterijais“, – pažymėjo Tarnybos teisininkė Renata Vanagėlienė.

Teisininkės teigimu, kadangi argumentų, kuriais remiantis būtų galima teigti, kad lyties pagrindas neturėjo įtakos nustatant padidintą darbo užmokestį, bendrovė nepateikė, buvo konstatuotas Lygių galimybių įstatymo pažeidimas. Lygių galimybių įstatymas numato, kad darbdavys privalo užtikrinti, jog už tokį patį ar vienodos vertės darbą būtų mokamas vienodas darbo užmokestis.

Lygių galimybių kontrolierę pavaduojanti vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė pasiūlė bendrovei „Sūduvos vandenys“ nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus ir užtikrinti, jog bendrovės darbuotojai nebūtų diskriminuojami dėl lyties ar kitų asmens tapatybės požymių.

Statistika rodo, jog Lietuvoje moterų padėtis darbo rinkoje vis dar mažiau palanki nei vyrų. „Sodros“ duomenimis, praėjusiais metais šalyje vyrų atlyginimai buvo beveik 14 proc. didesni nei moterų.
Naujesnė Senesni