Lygių galimybių kontrolierei - neramios dienos: iš savo kišenės gresia atlyginti tūkstantinius nuostolius

Virš kadenciją baigiančios Lygių galimybių kontrolierės Agnetos Skardžiuvienės kaupiasi tamsūs debesys - jai iš savo asmeninių lėšų gali tekti atlyginti tūkstančius eurų siekiančią žalą valstybei. 

Tomas Vytautas Raskevičius (kairėje) priekabiavo prie darbuotojo, kurį Agneta Skardžiuvienė (dešinėje) atleido neteisėtai | Jarmo.net koliažas


Atleidimas baigėsi teisme

Tarnyba prieš kurį laiką bylinėjosi su neteisėtai atleistu darbuotoju Mindaugu Kluoniu, kuris buvo ne tik fiktyviai atleistas iš Tarnyboje užimamų pareigų, bet ir patyrė skyriaus vedėjo priekabiavimą - mobingą.

Nuo 2017 metų lapkričio mėnesio M. Kluonis ėjo Lygių galimybių integravimo skyriaus patarėjo pareigas, tačiau 2019 m. birželį jam buvo įteiktas pranešimas apie pareigybės panaikinimą, o liepos 17 d. jis atleistas iš valstybės tarnautojo pareigų.

M. Kluonis dėl atleidimo kreipėsi į teismą.

Byloje nustatyta, kad tarp tuomečio skyriaus vedėjo Tomo Vytauto Raskevičiaus ir jam pavaldaus darbuotojo vyko konfliktas.

 Mindaugas Kluonis | Asmeninio archyvo  nuotr.


Prasidėjo persekiojimas

Teismas nustatė, kad T. V. Raskevičius su jam pavaldžiu M. Kluoniu nederino atostogų motyvuodamas tai dideliu darbo krūviu, todėl teismo neįtikino argumentas, jog pareigybė panaikinta dėl to, nes ji nepasiteisino. Be to, teisme paaiškėjo, kad į atleisto darbuotojo vietą Tarnyba priėmė naują darbuotoją, be to, kiti darbuotojai vykdė dalį panaikintos pareigybės identiškų funkcijų.

Be to, 2019 m. vasario mėn. buvo atmestas M. Kuonio prašymas suteikti nemokamas atostogas, argumentuojant tuo, kad darbuotojas rengėsi vykti į politinį renginį.

M. Kuoniui tuo pačiu metu susirgus, T. V. Raskevičius skambino į  viešbutį, kuriame turėjo įvykti renginys, o tarnybiniu pranešimu buvo teikiama faktinių aplinkybių neatitinkanti informacija apie M. Kluonį, kuris, anot pranešimo, neva nuvyko į renginį, nors ši aplinkybė nepasitvirtino.

Gali būti, kad A. Skardžiuvienei teks kratyti taupyklę - Seimas rekomendavo ją atlyginti valstybei padarytą žalą | Asociatyvi pexels.com nuotr.


Be to, teisme paaiškėjo, kad M. Kluonis be jokio pagrindo buvo nušalintas nuo projekto „#LGBT_LT: didinant visuomenes sąmoningumą ir bendruomenės matomumą Lietuvoje“ veiklų, nors šių veiklų vykdymas buvo suformuluotas kaip viena iš 2019 metų jo užduočių.

Teigiama, kad šie veiksmai buvo atliekami siekiant pabloginti darbuotojo tarnybos sąlygas.

M. Kluonio atžvilgiu 2019 metais buvo pradėti du tarnybiniai patikrinimai, kurių metu darbuotojo neteisėtų veiksmų nebuvo nustatyta, o skyriaus vedėjas T. V. Raskevičius 2019 m. gegužės 8 d. galiausiai buvo pripažintas pažeidęs Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ar persekiojimo prevencijos taisykles.

Būtent po to M. Kluonio pareigybė ir buvo panaikinta.

Padaryta žala valstybei

Įvyko ne vienas teismo posėdis, pareikalavęs bylinėjimosi išlaidų iš abiejų pusių - M. Kluonis teisme pasitelkė advokatą, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba taip pat leido pinigus teisiniams ginčams.

Bylą darbuotojui laimėjus, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai teko atlyginti bylinėjimosi išlaidas M. Kluoniui, kuriam, be kita ko, turėjo būti išmokėtas ir atlyginimas dėl priverstinės pravaikštos. 

Tiesa, padaryta žala buvo atlyginta ne iš A. Skardžiuvienės asmeninių lėšų, o Tarnybos biudžeto. 

M. Kluonis kreipėsi į Seimo valdybą prašydamas įvertinti susiklosčiusią situaciją. 

Kovo 24 dieną posėdžiavusi valdyba nutarė pasiūlyti Lygių galimybių kontrolierei A. Skardžiuvienei iki šių metų balandžio 3 dienos savo noru atlyginti valstybei padarytą žalą. 

Posėdžio protokolas

Teismo nutartis

Naujesnė Senesni