Nors Lietuvoje mažai LGBTQ+ asmenų praneša apie diskriminaciją, tai rodo tik dar vieną problemą

20 - tiek užklausų dėl diskriminacijos lytinės orientacijos pagrindu praėjusiais metais sulaukė Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Tokie duomenys skelbiami 2020 metų Tarnybos veiklos ataskaitoje. Joje pažymimas ir tyrimas, kurį kontrolierė atliko dėl LGBTQ+ teisių gynimo organizacijos LGL organizuotų kompiuterinio raštingumo mokymų. Pastarąją istoriją jarmo.net aprašė publikacijoje „Heteroseksualus vyras pasijuto diskriminuojamas dėl orientacijos ir apskundė LGL konkursą".

Asociatyvi pexels.com nuotr.

Gauti tik 2 skundai

Šiuo metu Tarnybai vadovauja Agneta Skardžiuvienė. Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen paskelbė, kad kitai kadencijai į Tarnybos vadoves siūlo teisininkę Birutę Sabatauskaitę. 

Kadenciją baigianti A. Skardžiuvienė kovo 15 dieną Seimui pristatytė Tarnybos ataskaitą. 

Joje rašoma, kad pernai buvo gauti 2 skundai dėl diskriminacijos lytinės orientacijos pagrindu, taip pat 12 paklausimų, 6 pasiteiravimai per Tarnybos paskyrą socialiniame tinkle „Facebook“ ir 3 kreipimaisi telefonu dėl galimo asmenų teisių suvaržymo lytinės orientacijos pagrindu. 

„Pastebėtina, kad į Tarnybą taip pat dažnai kreipėsi asmenys, kurie pranešė apie viešojoje erdvėje pastebėtus netinkamus, neetiškus, žeminančius komentarus apie LGBT+ asmenis. Kadangi Tarnyba pagal Kontrolieriui suteiktą kompetenciją tokių komentarų vertinti negali, paprastai pataria pareiškėjams informuoti teisėsaugos arba atitinkamai kitas institucijas, kompetentingas nagrinėti tokio pobūdžio pranešimus", - akcentuoja Tarnyba.

Asociatyvi pexels.com nuotr.

Skundų dėl lytinės orientacijos sumažėjo

Ataskaitoje rašoma, kad jau keleri metai iš eilės gaunamas santykinai mažas skundų ir kreipimųsi skaičius dėl galimai patirtos diskriminacijos lytinės orientacijos pagrindu rodo tai, kad visuomenėje dar vengiama atvirai kalbėti apie žmonių patiriamus suvaržymus dėl lytinės orientacijos. 

2020 metų veiklos ataskaitos duomenys


„Besikreipiantieji pažymi, kad darbo santykių aplinkoje jie stengiasi neatskleisti savo lytinės orientacijos bijodami apkalbų, nepalankių kolegų vertinimų ir kitokių neigiamų pasekmių. Tačiau pažymėtina, kad gaunamas labai mažas kreipimųsi dėl mažiau palankaus elgesio lytinės orientacijos pagrindu skaičius jokiu būdu nepatvirtina fakto, jog Lietuvoje žmonės yra traktuojami vienodai nepaisant lytinės orientacijos", - rašoma ataskaitoje.

Nors dažniausiai asmenys kreipėsi dėl diskriminacijos darbo santykių srityje, daugiausiai lygių galimybių pažeidimų kontrolierė nustatė vartotojų teisių apsaugos srityje (19). Darbo santykių srityje buvo nustatyta 10 pažeidimų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veikloje – 6 pažeidimai, švietimo įstaigų, kitų švietimo teikėjų bei mokslo ir studijų srityje – 2 pažeidimai.

2020 metų duomenys | lygybe.lt


Ataskaitoje pažymima, kad praėjusiais metais savo iniciatyvomis Tarnyba taip pat siekė aktyviai keisti neigiamas visuomenės nuostatas smurto prieš moteris, LGBT+ bendruomenės teisių bei skirtingo moterų ir vyrų įsitraukimo į šeimos gyvenimą temomis. Tarnybos ekspertai vedė mokymus mokyklų bendruomenėms, konsultavo organizacijas dėl lygių galimybių politikos sukūrimo.

Tyrė LGL organizuotus mokymus

Tarnyboje buvo gautas skundas dėl diskriminacijos lytinės orientacijos pagrindu asociacijai „Lietuvos gėjų lyga“ organizuojant kursus „Kryptis: įsidarbinimas“. 

Pagal asociacijos interneto tinklalapyje skelbtą informaciją nustatyta, kad 2020 m. gruodžio mėnesį Nacionalinė LGBTI organizacija „LGL“ ketina organizuoti pirmąjį informacinių technologijų kursų pažeidžiamų visuomenės grupių atstovams ciklą. 5 mėnesius trunkantys informacinių technologijų kursai skirti nesimokantiems ir ilgą laiką negalintiems susirasti darbo 20–29 metų LGBTI asmenims ir LGBTI draugiškiems jaunuoliams. 

Asociatyvi pexels.com nuotr.

Skundo tyrimo metu nustatyta, kad daugumoje informacinių pranešimų rašoma, jog informacinių technologijų kursai siūlomi LGBTI asmenims, kai kuriuos pranešimuose rašoma ir „LGBTI draugiškiems jaunuoliams“, o tik asociacijos interneto tinklalapyje publikuojame elektroniniame plakate rašoma, kad kursai siūlomi LGBTI ir kitų pažeidžiamų visuomenės grupių atstovams. 

Atsižvelgiant į tai, jog informacijoje apie atranką į informacinių technologijų kursų klausytojus buvo rašoma, kad kursai skirti LGBTI jaunuoliams, skundo tyrimo metu padaryta išvada, kad informacijoje apie organizuojamus informacinių technologijų kursus akcentuojamas priklausymas LGBTI bendruomenei. 

Tyrimo metu konstatuota, kad besidomintieji galėjo susidaryti nuomonę, kad tik LGBTI asmenys gali kandidatuoti į asociacijos organizuojamus kursus, ir tai patvirtina pareiškėjo skundas bei kito pareiškėjo paklausimas, kuriuose teigiama, jog pagal skelbiamą informaciją asmenys susidarė nuomonę, kad kursai siūlomi tik LGBTI jaunuoliams. 

Atlikus tyrimą nustatyta, kad asociacija pažeidžia Lygių galimybių įstatymo 8 str. 2 punkto nuostatas (informacijoje apie prekes ar paslaugas negali būti išreiškimas teisių apribojimas ar privilegijų teikimas inter alia dėl lytinės orientacijos), bei rekomenduota skelbiamoje informacijoje apie organizuojamus informacinių technologijų kursus LGBTI jaunuolių neišskirti kaip vienintelės pažeidžiamos grupės, bet pažymėti, kad kursai siūlomi pažeidžiamų visuomenės grupių atstovams. 

Asociacija atsižvelgė į Kontrolierės sprendimą ir skelbiamoje informacijoje patikslino, kad informacinių technologijų kursai organizuojami asmenims iki 29 metų, priklausantiems pažeidžiamų grupių atstovams
Naujesnė Senesni