Seimo etikos sargai nusprendė netirti Puidoko homofobiško pareiškimo: sprendimo pagrįsti neprivalo?

Seimo narys, „darbietis" Mindaugas Puidokas, pareiškęs, kad Lietuvai reikėtų „svarstyti atsiskirti nuo ES, siekiant išsaugoti normalų genofondą", o taip pat kalbėjęs, jog svarbu gintis nuo „LGBTQ+ genderinės ideologijos", buvo apskųstas Seimo etikos ir procedūrų komisijai, tačiau ši nusprendė tyrimo nepradėti. Šį sprendimą Seimo etikos sargams paaiškinti sudėtinga - dengiamasi tautos atstovų teise balsuoti kaip nori ir niekam nieko neaiškinti. 

M. A. Harold (kairėje) apskundė M. Puidoko (dešinėje) pasisakymą, tačiau komisijos atsakymas jį nuvylė | Jarmo.net koliažasBūtent patys Seimo nariai, būdami Seimo etikos ir procedūrų komisijos nariais, balsuodami sprendžia, ar pradėti tyrimą. Pasirodo, sprendimai ne visuomet turi būti grindžiami teisiškai.

Apie tai, kad dėl LGBTQ+ bendruomenę žeminančių pareiškimų kreipėsi į Seimo etikos ir procedūrų komisiją, anksčiau informavo buvęs Vilniaus miesto tarybos narys Mark Adam Harold. Jis teigė, jog iš M. Puidoko pasisakymo galima suprasti, kad esą LGBTQ+ asmenys yra genetiškai pavojingi ir reikia Lietuvą nuo to ginti. Toks pasisakymas, anot M. A. Harold, yra nacistinio pobūdžio. 

Tiesa, pirmadienį portalą jarmo.net pasiekė žinia, kad pagal skundą tyrimas nebus pradėtas, bet nepaisant to M. Puidokas buvo įspėtas.

„Atsakydama į Jūsų paklausimą Lietuvos Respublikos Seimo Etikos ir procedūrų komisija informuoja, kad 2021 m. kovo 17 d. posėdyje buvo priimtas sprendimas tyrimo pagal Mark Adam Harold kreipimąsi dėl Seimo nario Mindaugo Puidoko įrašų socialiniame tinkle nepradėti, tačiau įspėti Seimo narį M. Puidoką korektiškiau reikšti savo mintis bei nuomonę, atkreipti Seimo nario dėmesį į tai, jog jo nuomonė turėtų būti reiškiama neįžeidžiant ir nediskriminuojant kitų asmenų. Seimo nariui M. Puidokui toks įspėjimas buvo išsiųstas, apie priimtą sprendimą pareiškėjas informuotas", - portalui jarmo.net raštu pirmadienį nurodė Seimo etikos ir procedūrų komisijos pirmininkė, „valstietė" Aušrinė Norkienė. 

Aušrinė Norkienė | Seimo kanceliarijos nuotr.


Tiesa, kokios priežastys lėmė, kad tyrimo nuspręsta nepradėti, A. Norkienė žiniasklaidai nepaaiškino. 

M. A. Harold portalui jarmo.net tikino taip pat neišgirdęs rimtų argumentų. Portalo turimame susirašinėjime tarp jo ir komisijos narių, M. A. Harold rašo: „Iš komentarų po pasisakymu galima padaryti įšvadą, kad jo skaitytojams atrodė akivaizdu, kad pasisakymo publikavimo tikslas buvo įspėti dėl tos „gresmės". Nesuprantu, kodėl komisijai tai nebuvo akivaizdu ir (pasisakymas) nebuvo įvertintas kaip vienareiksmiškai neapykantos (prieš) LGBTQ+ žmones turintis pasisakymas".

Viename iš A. Norkienės paaiškinimų yra cituojamas Konstitucinio teismo išaiškinimas: „Seimo valia negali būti pareikšta kitaip, kaip tik Seimo nariams balsuojant Seimo posėdyje. Ši nuostata taip pattaikoma ir sprendimus priimant Seimo komitetuose bei komisijose. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2021 m. kovo 10 d. nutartyje pažymėjo: „<...>tiek, kiek Seimo narys veikiateisėtai, naudodamasis jam laisvo mandato suteiktomis garantijomis, šiuo atveju balsuodamas nepradėti valstybės politiko elgesio tyrimo, yra Tautos atstovo išimtinė teisė <...>“.

A. Norkienė nurodė, kad komisija balsų dauguma nusprendė tyrimo nepradėti. 

M. A. Harold portalui jarmo.net komentavo, kad reikėtų nustatyti aukštesnius etikos standartus ir net prievolę atsiprašyti, nes „politikai turi rodyti pavyzdį piliečiams". Esą kai tautos išrinktiesiems leidžiama kalbėti pasisakymais, nukreiptais į tam tikras asmenų grupes, tai tarytum siunčia žinutę visiems šalies gyventojams, kad neapykantos kalba yra žodžio laisvė, su kai kuriomis žmonių grupėmis galima elgtis nekorektiškai. 

Jarmo.net primena, kad kovo 12 dieną Seimo narys M. Puidokas savo „Facebook" paskyroje viešai paskelbė tokio turinio įrašą: „Manau, kad mes, lietuviai, gyvendami savo garbingų protėvių žemėje privalome tam priešintis! Aš laikau tai principiniu klausimu. Jeigu ES mums prievarta ,,diegia'' nepriimtinas LGBTQ+ genderinės ideologijos vertybes - ką darysime?! Privalome atstovėti kartu su Lenkija, Vengrija, Slovakija, Čekija, Latvija ir kitomis šalimis bei apginti teisę į tradicines vertybes! Jei ne - reikia svarstyti atsiskirti nuo ES, siekiant išsaugoti normalų genofondą, šeimos vertybes".

Taip M. Puidokas komentavo naujieną apie tai, kad Europos Parlamentas nusprendė visą bendriją pripažinti LGBTQ+ laisvės erdve.
Naujesnė Senesni