Dovilė Šakalienė. Pataikauti žiauriai daugumai

Seimo narė Ieva Kačinskaitė Urbonienė (LRT „Forumas" 2021-05-10): „Jeigu mūsų Tautos žmonės nenori įvairovės, tai mes turėtume atsižvelgti į jų nuomonę".

D. Šakalienė | Seimo kanceliarijos/G. Barysaitės nuotr.


Dovilė Šakalienė

Seimo narė, Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos atstovė


Seimo nario priesaika: „prisiekiu gerbti ir vykdyti Konstituciją ir <...> sąžiningai tarnauti <...> demokratijai".

Lietuvos Konstitucija: „Įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis žmogus privalo <...> nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių" (28str.).

Yra valstybės, kur daugumos diktatas mažumos atžvilgiu įteisintas, kur stipresniojo smurtas silpnesnio atžvilgiu norma.

Yra valstybės, kuriose silpniausio piliečio teisių apsauga laikoma visos visuomenės teisinės apsaugos kokybės standartu.

Iš pirmųjų žmonės bėga, emigruoja, persikrausto į antrąsias. Ne atvirkščiai.

Iš Švedijos žmonės neemigruoja į Afganistaną, iš Vokietijos žmonės nebėga į Rusiją.

Politikų pareiga yra eiti priekyje ir būti progreso varikliu. Tautai nereikia „lyderių", kurie velkasi iš paskos, kurie pataikauja žiauriai daugumai, nes patys neturi stuburo ginti kiekvieno žmogaus teises į orų ir saugų gyvenimą.

Pakartosiu darsyk mūsų Konstitucijoje įtvirtintą teisingumo standartą: „Įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis žmogus privalo <...> nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių" (28str.).

Asmeninio archyvo nuotr.


PS. Šitai nuotraukai 20 metų. Mano šeima - tradicinė. Ta prasme, kad buvome trise - mama, tėtis ir vaikas. Ne tradicinė ta prasme, kad meiliai mudu su mažuoju fotografuojantis tėtukas niekuomet nepakėlė rankos prieš moterį, kad buities darbus išmokome dalintis po lygiai, vienas kito karjerą palaikėme abu, o atsakomybę už vaikus taip pat dalijamės abu.
 
Ar turime teisę kitiems žmonėms diktuoti su kuo jie turi gyventi, tuoktis, skirtis? Ar tai, kad esame daugumos atstovai mums suteikia teisę varžyti mažumos teises? Kai kur dauguma vis dar laikosi nuomonės, kad teisinga yra užmėtyti akmenimis į žemę iki kaklo įkastą moterį už tai, kad ji nuėjo į pasimatymą. 

Gerai, kad ne pas mus ar ne?Rubrikoje „Pozicija" skelbiamos autorių įžvalgos ir nuomonės. Turite ką pasakyti? Rašykite e. p. redakcija@jarmo.net
Naujesnė Senesni