Lietuvos psichologų sąjunga įkūrė LGBTQIA+ psichologijos grupę

Lietuvos psichologų sąjungos narė Juliana Lozovska tapo neseniai sąjungoje įkurtos LGBTQIA+ psichologijos grupės pirmininke.

Juliana Lozovska | Asmeninio archyvo nuotr.


jarmo.net

redakcija@jarmo.net


-Kaip psichologai gali pagerinti LGBTQ+ asmenų psichikos sveikatą? - jarmo.net pasiteiravo J. Lozovskos.

-Siekiant gerinti LGBTQ+ asmenų psichikos sveikatą, visų pirma, yra svarbus visuomenės ir psichologų bendruomenės sąmoningumo, žinių, kompetencijų LGBTQ+ tema kėlimas. Akivaizdžiai matome, kad klausimai ir temos, susijusios su žmogaus teisėmis (pvz. tos pačios lyties asmenų partnerystės įteisinimas, smurto prieš moteris konvencijos ratifikavimas) kelia daug susipriešinimo mūsų visuomenėje. Tai rodo, kad žmonėms trūksta tiek žinių, tiek apskritai empatijos kitam. Vienas esminių Lietuvos psichologų sąjungos psichologo profesinės etikos kodekso principų yra pagarba žmogaus teisėms ir orumui. Etikos kodekse numatyta, kad „psichologo pareiga yra rūpintis pažeidžiamų asmenų ir grupių psichologine gerove“. Taigi, iš esmės psichologai ne tik gali, bet ir privalo skirti ypatingą dėmesį tiek LGBTQ+, tiek kitų pažeidžiamų socialinių grupių sveikatai ir psichologinei gerovei. Rūpintis LGBTQ+ asmenų psichikos sveikata galima įvairiais būdais: atpažįstant ir reaguojant į diskriminacines praktikas ar iniciatyvas LGBTQ+ asmenų atžvilgiu, išsakant savo aktyvią poziciją, remiančią LGBTQ+ asmenų ir žmogaus teises, rengiant seminarus, konferencijas, diskusijas LGBTQ+ sveikatos klausimais.

Nuolatinis žinių ir kompetencijų LGBTQ+ srityje kėlimas būtinas ne tik visuomenėje, bet ir psichologų bei kitų specialistų bendruomenėse. Visų pirma, svarbu, kad psichologai ir kiti sveikatos priežiūros ar švietimo įstaigose dirbantys specialistai gebėtų atpažinti ir kvestionuoti tiek savyje, tiek visuomenėje įsišaknijusį heteronormatyvumą ir su juo susijusias privilegijas, išdrįstų tyrinėti ir peržiūrėti savo asmenines nuostatas LGBTQIA+ asmenų atžvilgiu. Galiausiai, norint teikti kokybiškas paslaugas LGBTQ+ asmenims, nepakanka būti atviram ar tiesiog draugiškam kitokiam. Būtinos su LGBTQ+ asmenimis susijusios žinios ir specifinės kompetencijos, kurių įgijimo kol kas neužtikrina nei viena švietimo įstaiga Lietuvoje. Vienas iš Lietuvos psichologų sąjungoje įkurtos LGBTQIA+ psichologijos grupės tikslų yra siekis įtraukti su LGBTQ+ susijusius klausimus ir temas į psichologų, mokytojų, sveikatos priežiūros specialistų ruošimo programas. Tai yra didžiulis užmojis, bet tikime, kad šie klausimai vienu ar kitu pavidalu gali ir privalo būti įtraukti į specialistų rengimo programas.

-Kalbama, kad LGBTQ+ tema yra specifinė, kartais reikia giliau išmanyti tam tikrus dalykus nei su kitais pacientais. Gal galite papasakoti apie tai plačiau? Kuo išsiskiria LGBTQ+ tema psichologų tarpe ir į ką psichologai labiau gilinasi?

-Kaip jau paminėjau, visų pirma svarbu įsisąmoninti ir tyrinėti savo asmenines nuostatas lytiškumo ir seksualinės orientacijos klausimais. Tai nėra vieno ar dviejų seminarų klausimas, o sudėtingas ir ilgas procesas. Kalbant apie psichologų žinias, yra svarbu susipažinti su LGBTQ+ žmonėms būdingomis patirtimis. Pavyzdžiui, atsiskleidimas yra visą gyvenimą trunkantis, pasikartojantis, daugiau ar mažiau skausmingas procesas. Kasdieną patiriamas mažumos stresas, mikroagresijos, net ir smurtas. Tyrimai rodo, kad psichikos nesveikatos rodikliai LGBTQ+ bendruomenėje yra itin aukšti, ir tai yra siejama būtent su kasdien patiriamu mažumos stresu. Svarbu tai žinoti ir nepersistengti individualizuojant konkretaus asmens patiriamų sunkumų, o pripažinti ir išorines problemų priežastis.


-Lietuvos psichologų sąjunga įsteigė LGBTQIA+ psichologijos grupę. Papasakokite, kaip viskas prasidėjo ir kodėl tokios grupės reikia?

-Šiais metais Lietuvoje vyko diskusijos dėl partnerystės įstatymo, jo projektas aštriai kritikuotas, LGBTQ+ žmonės buvo žeminami ir net nužmoginami. Tai sukėlė man asmeniškai daug pykčio ir privertė imtis konstruktyvių veiksmų. Šitaip gimė pozicija dėl tos pačios lyties partnerystės palaikymo, kurią per porą dienų pasirašė virš šimto psichologų ir psichoterapeutų Lietuvoje. Diskutuodami toliau su kolegomis, supratome, kad vienos iniciatyvos nepakanka, reikia burtis ir dirbti tęstinį darbą, siekiant pagerinti LGBTQIA+ asmenų gyvenimo sąlygas Lietuvoje. Šitaip subūrus suinteresuotus psichologus ir kitus specialistus, buvo įsteigta LGBTQIA+ psichologijos grupė Lietuvos psichologų sąjungoje. Grupė veikia visiškai savanorišku pagrindu, ir yra atvira naujiems nariams ir iniciatyvoms, - kalbėjo pašnekovė.
Naujesnė Senesni