Vilnietė nuomojo kambarį - pageidavo vyriškio ir be vaikų

Vilniuje esančiame bute kambarį išnuomoti pasišovusi moteris skelbime nurodė pageidaujanti, kad nuomininkas būtų vyras. Suprask, moterys nepageidaujamos. Negana to, buto savininkė išdėstė ir pageidavimus, kokios šeiminės padėties turi būti būsimasis nuomininkas.

Daugiabutis | Asociatyvi Jono Akubausko/Unsplash nuotr.

jarmo.net

redakcija@jarmo.net

Skelbime apstu ir lyčių stereotipų - esą moterys negali susitvarkyti su buities problemomis, kurias išsprendžia vyrai.

„Pageidautina vaikinui/vyriskiui. <...> Kaip jau minejau musu nebuna puse metu, jei jei kas atsitiktu vyriskis manau susitvarkytu o merginai reiktu pagalbos (kalba netaisyta, - jarmo.net)", - rašo kambario nuomotoja.

Be to, ji nurodė, kad kambarį išnuomotų tam vyrui, kuris neturėtų vaikų.

Portalas jarmo.net pasiteiravo apie šią situaciją Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos.

Teisės grupės vyresnioji patarėja Laima Vengalė-Dits teigė, kad paslaugų teikėjas, įgyvendindamas moterų ir vyrų lygias teises, privalo užtikrinti vienodas sąlygas gauti paslaugas bei jomis naudotis nediskriminuojant asmenų dėl lyties, įskaitant mažiau palankų požiūrį į moteris dėl nėštumo ir gimdymo bei vaiko žindymo. Tiesa, ji nurodė, kad Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme nustatyta, jog moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimu nelaikomi atvejai, kuomet prekių pardavimą ar paslaugų teikimą vien tik ar visų pirma vienos lyties asmenims pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.

„Taigi šiuo atveju kalbama apie paslaugų teikėją, kuriam privalu įgyvendinti Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo nuostatas ir kuris turėtų atitikti vartojimo santykių dalyvio sampratą, tai yra būti paslaugos teikėju, siekiantis sudaryti sutartį verslo tikslais ir šią veiklą vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka. Ši aplinkybė yra svarbi galimo pažeidimo tyrimui", - komentavo L. Vengalė-Dits.

Ji teigė, kad vertinant šį skelbimą, kuriame nurodyta, kad pageidaujama nuomininko vyro, reikėtų vertinti minėtų aplinkybių visumą, taip pat, ar vis tik moters kandidatūra būtų priimtina, ar nuomotojo pageidavimas (neprivalomojo pobūdžio) nuomoti butą vyrui grindžiamas dar kitais, nežinomais motyvais, susijusiais su privačių interesų tenkinimu.

L. Vengalė-Dits sakė, kad 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyvoje, kurios nuostatos perkeltos į Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą, numatyta, kad skirtingo požiūrio taikymas atsižvelgiant į lytį prekių ir paslaugų teikimo srityje gali būti priimtinas tik tuo atveju, jei jį pateisina teisėtas tikslas. 

Minėtos Tarybos direktyvos 16 punkte pateikiami pavyzdžiai, kas gali būti laikoma teisėtu tikslu teikiant skirtingas paslaugas moterims ir vyrams. Tokiais pavyzdžiais gali būti: asmenų, nukentėjusių nuo susijusio su lytimi smurto, apsauga (tokiais atvejais, kaip vienos lyties asmenims skirtų prieglaudų steigimas), privatumo ir padorumo sumetimai (tais atvejais, kai vienas asmuo apgyvendina kitą asmenį tam tikroje savo namų dalyje), lyčių lygybės arba vyrų ar moterų interesų skatinimas (pavyzdžiui, vienos lyties asmenų savanoriškos institucijos), laisvė jungtis į asociacijas (vienos lyties asmenų privačių klubų atveju) ir sportinės veiklos organizavimas (pavyzdžiui, sporto renginiai, kuriuose dalyvauja vienos lyties asmenys).
Naujesnė Senesni