Po Strasbūro verdikto Lietuvai gali tekti naikinti „gėjų propagandos" įstatymo nuostatą

Lietuva su Vengrija (dar ir su Rusija) turi bendrą bruožą - įstatymines nuostatas, draudžiančias nepilnamečiams teikti informaciją apie homoseksualumą.

Dainius Žalimas teigia, kad po EŽTT sprendimo gali tekti keisti mūsų šalies įstatymą, numatantį draudimą teikti informaciją apie homoseksualumą nepilnamečiams asmenims | Seimo kanceliarijos/Džojos Gundos Barysaitės ir „Unsplash" nuotr.)

Dainius Žalimas

Buvęs Konstitucinio Teismo teisėjas


Šioje nuomonėje Venecijos komisija pažymėjo, jog yra europinis ir tarptautinis konsensusas seksualinę orientaciją ir lytinę tapatybę laikyti asmens identiteto, kuriam taikoma privataus gyvenimo apsauga, elementu.

Dainius Žalimas | Seimo kanceliarijos nuotr.


Tiesa, Lietuvos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 4 str. 2 d. 16 p. formuluotė nėra tokia tiesmuka kaip Vengrijos: pagal ją neigiamą poveikį nepilnamečiams darančia informacija laikoma viešoji informacija, „kuria niekinamos šeimos vertybės, skatinama kitokia, negu Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtinta, santuokos sudarymo ir šeimos kūrimo samprata”.

Apskritai šios nuostatos turinys turėtų būti laikomas iš esmės pakitusiu nuo pradinio sumanymo laikų, nes konstitucinė šeimos samprata apima ir ne santuokos pagrindu kuriamas šeimas, sudaromas tos pačios lyties porų. Taigi, atrodytų, įstatymas turėtų būti suprantamas kaip laikantis kenksminga nepilnamečiams informaciją, kuria niekinamos ir tos pačios lyties asmenų šeimos, taip pat kuria būtų skatinama tik skirtingų lyčių porų šeimų kūrimas.

Asociatyvi Drahomir Posteby-Mach/Unsplash nuotr.


Tačiau, kaip galima matyti iš praktikos, Konstitucijos nepaisoma. Įstatymas toliau atgraso nuo informacijos apie seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės, šeimos santykių įvairovę. Lietuvos valstybės institucijos, net teismai, įstatymo pagrindu neleido nepilnamečiams platinti pasakos „Gintarinė širdis”.

Tad minėtai Lietuvos įstatymo nuostatai įvertinti puikiausiai tinka Venecijos komisijos argumentai dėl Vengrijos įstatymo, o būtent:

- tokia nuostata neatitinka teisėtumo reikalavimo, nes yra nepakankamai aiškiai apibrėžta;

- toks viešosios informacijos teikimo nepilnamečiams ribojimas nėra būtinas demokratinėje visuomenėje, nes yra aiškus europinis konsensusas pripažinti asmenų teisę atvirai identifikuoti save kaip gėjus, lesbietes ar kitokios mažumos atstovus bei skatinti jų teisių ir laisvių įgyvendinimą; be kita ko, toks ribojimas negali būti grindžiamas visuomenės moralės apsaugos tikslu, nes teisė į lytinę tapatybę ir seksualinę orientaciją yra fundamentalaus pobūdžio ir negali būti paneigta remiantis tik viena tradicija;

- toks ribojimas neproporcingai varžo nepilnamečių teisę gauti objektyvią informaciją seksualumo tema, įskaitant seksualinę orientaciją ir lytinę tapatybę; be kita ko, nėra jokių mokslu grindžiamų duomenų apie tai, kad tokia informacija darytų neigiamą poveikį nepilnamečiams.

Venecijos komisijos nuomone, nepilnamečiai turėtų būti saugomi bendrai nuo atvirai seksualinio turinio nepadorios informacijos, kuri nesietina su konkrečia seksualine orientacija ar lytine tapatybe.

Informacijos teikimas taip pat turėtų būti diferencijuotas pagal amžių, laiką, vietą ir jos pateikimo būdą.

„Gintarinės širdies” byla greitai bus išnagrinėta EŽTT, kurio sprendimas, tikėtina, bus panašus į Venecijos komisijos nuomonę. 

Neringos Dangvydės knyga buvo išimta iš prekybos argumentuojant tuo, jog esą tai „angažuota homoseksualumo propaganda". Šiuo metu dėl to vyksta procesas Europos žmogaus teisių teisme | manoteises.lt


Po to gali tekti naikinti minėtą Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatą. 

Retoriniu lieka klausimas, o kur buvo Lietuvos teismai, kuriems nagrinėjant „Gintarinės širdies” bylą nekilo abejonių dėl šios nuostatos konstitucingumo.

Rubrikoje „Pozicija" skelbiamos autorių įžvalgos ir nuomonės. Turite ką pasakyti? Rašykite e. p. redakcija@jarmo.net
Naujesnė Senesni