Birutę Sabatauskaitę siūloma paskirti Lygių galimybių kontroliere

Trečiadienį Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen Seime surengtoje spaudos konferencijoje pristatė kandidatą užimti lygių galimybių kontrolieriaus pareigas. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos vadove siūloma Lietuvos žmogaus teisių centro direktorė Birutė Sabatauskaitė. 

B. Sabatauskaitė | Lietuvos žmogaus teisių centro nuotr.Šią kandidatūrą Seimo Pirmininkė pateiks kovo 18 d. Seimo plenarinio posėdžio metu.

„Teisininkę Birutę Sabatauskaitę siūlau įvertinusi jos kompetenciją ir sukauptą patirtį žmogaus teisių gynimo srityje. Esu įsitikinusi, kad jos pasiryžimas ir nuoširdus aktyvumas dirbant su įvairiomis institucijomis tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse stiprins lygiateisiškumą mūsų visuomenėje. Žinau, kad Birutę palaiko daugelis visuomeninių organizacijų ir žmonių, daug nuveikusių užtikrinant lygias teises visiems mūsų šalies gyventojams“, – teigiama Seimo Pirmininkės išplatintame pranešime.

Birutė Sabatauskaitė dirba Lietuvos žmogaus teisių centre nuo 2010 m. Centro direktore ir advokacijos vadove ji tapo 2013 m. 

Pagal Lietuvos Respublikos Lygių galimybių įstatymą, Lygių galimybių kontrolieriumi gali būti skiriamas nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 10 metų teisinio darbo stažą. Lygių galimybių kontrolierių penkeriems metams skiria Seimas Seimo Pirmininko teikimu. Tas pats asmuo lygių galimybių kontrolieriumi gali būti skiriamas ne daugiau kaip du kartus iš eilės.
Naujesnė Senesni