Padėkite Ugnei, kad ji galėtų padėti kitiems

Esu jauna lygių galimybių tyrėja, kuriai rūpi lyčių lygybė, vaikų ugdymo ir priežiūros paslaugų organizavimas kaip socialinė investicija, bei kiekvienam pripažintas žmogiškumas ir užtikrinta psichosocialinė gerovė. Siekiu įgyti Nelygybių ir socialinių mokslų magistrą (MSc in Inequalities and Social Science) Londono aukštojoje ekonomikos mokykloje (London School of Economics). Studijos šioje programoje – tai auksinė galimybė iš geriausių pasaulio mokslininkų nelygybių tyrimų srityje įgyti žinių bei įrankių nagrinėti mūsų visuomenei opias problemas ir kurti jas sprendžiančias intervencijas bei iniciatyvas.

Ugnė Litvinaitė | Asmeninio albumo nuotr.


Ugnė Litvinaitė

lyčių lygybės ir lygių galimybių tyrėja

Turiu pašaukimą dirbti su skausmingomis socialinėmis problemomis. Turiu drąsos. Turiu ryžto augti ir mokytis. Turiu kantrybės ir didelę meilę žmonėms. Turiu vietą antrame geriausiame pasaulyje universitete socialinių mokslų srityje. Brandinu konkrečias idėjas, ką įgijusi reikiamas žinias ir įgūdžius galėčiau nuveikti man rūpimais ir visuomenei itin aktualiais klausimais tiek imantis juos tirti, tiek sprendžiant praktiškai. Ko trūksta? Išsėmusi visus galimus finansinius šaltinius, įskaitant savo darbą, artimųjų ir iki šiol padėjusių rėmėjų paramą, stipendijas ir maksimalią įmanomą paskolą susirinkau daugiau nei pusę studijoms reikiamos sumos, bet vis dar 𝐬𝐭𝐨𝐤𝐨𝐣𝐮 𝟏𝟒 𝐭𝐮̄𝐤𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜̌𝐢𝐮̨ 𝐞𝐮𝐫𝐮̨.

𝐁𝐞𝐧𝐭 𝐩𝐮𝐬𝐞̇ 𝐬̌𝐢𝐨𝐬 𝐬𝐮𝐦𝐨𝐬 𝐲𝐫𝐚 𝐛𝐮̄𝐭𝐢𝐧𝐚 𝐬𝐮𝐫𝐢𝐧𝐤𝐭𝐢 𝐢𝐤𝐢 𝐫𝐮𝐠𝐬𝐞̇𝐣𝐨 𝐦𝐞̇𝐧𝐞𝐬𝐢𝐨 𝐯𝐢𝐝𝐮𝐫𝐢𝐨, 𝐤𝐚𝐝 𝐠𝐚𝐥𝐞̇𝐜̌𝐢𝐚𝐮 𝐢𝐬̌𝐯𝐲𝐤𝐭𝐢 𝐢̨ 𝐋𝐨𝐧𝐝𝐨𝐧𝐚̨ 𝐦𝐨𝐤𝐲𝐭𝐢𝐬 𝐢𝐫 𝐛𝐚𝐢𝐠𝐭𝐢 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐣𝐚𝐬. 𝐋𝐢𝐤𝐮𝐬𝐢𝐚̨ 𝐬𝐮𝐦𝐚̨ 𝐛𝐚𝐧𝐝𝐲𝐬𝐢𝐮 𝐩𝐚𝐝𝐞𝐧𝐠𝐭𝐢 𝐝𝐚𝐫𝐛𝐮, 𝐭𝐚𝐜̌𝐢𝐚𝐮 𝐭𝐮𝐫𝐢𝐧𝐭 𝐨𝐦𝐞𝐧𝐲𝐣𝐞 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐣𝐮̨ 𝐤𝐫𝐮̄𝐯𝐢̨ 𝐢𝐫 𝐝𝐢𝐝𝐳̌𝐢𝐮𝐥𝐢𝐮𝐬 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐣𝐮̨ 𝐢𝐫 𝐩𝐫𝐚𝐠𝐲𝐯𝐞𝐧𝐢𝐦𝐨 𝐤𝐚𝐬̌𝐭𝐮𝐬 𝐋𝐨𝐧𝐝𝐨𝐧𝐞, 𝐤𝐮𝐫𝐢𝐮𝐨𝐬 𝐭𝐮𝐫𝐢𝐮 𝐬𝐮𝐦𝐨𝐤𝐞̇𝐭𝐢 𝐢𝐬̌𝐤𝐚𝐫𝐭 𝐚𝐭𝐯𝐲𝐤𝐮𝐬𝐢, 𝐦𝐚𝐧 𝐛𝐮̄𝐭𝐢𝐧𝐚 𝐮𝐳̌𝐬𝐢𝐭𝐢𝐤𝐫𝐢𝐧𝐭𝐢 𝐛𝐞𝐧𝐭 𝐣𝐚𝐮 𝟕-𝟖 𝐭𝐮̄𝐤𝐬𝐭. 𝐞𝐮𝐫𝐮̨, 𝐤𝐚𝐝 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐣𝐨𝐦𝐬 𝐢𝐬̌𝐯𝐢𝐬 𝐠𝐚𝐥𝐞̇𝐜̌𝐢𝐚𝐮 𝐩𝐚𝐬𝐚𝐤𝐲𝐭𝐢 „𝐭𝐚𝐢𝐩“. Todėl šiandien mano studijų ir veiklų tęstinumas priklauso nuo Jūsų – šiandien Jūs galite tapti mano paspirtimi.

Jei tikite manimi, sekate klausimus, kuriuos keliu ir siekiu spręsti, dabar galite man padėti toliau eiti jų sprendimo keliu – padėti peršokti šiuo metu man vienai neįveikiamas finansines kliūtis ir nenuslysti nuo to kelio, kurį ilgai po vieną plytą dėjau ir kuris ateityje galėtų būti vis tvaresnis ir mums visiems nešantis vis daugiau socialinės vertės.

Dėkoju už Jūsų laiką ir paramą – kiekvienas paaukotas euras priartina mane prie tikslo padėti atstumtiems ir kenčiantiems žmonėms bei taip prisidėti prie psichosocialiai sveikesnės, saugesnės ir solidaresnės visuomenės ateities.


Aukoti kviečiu:

UGNĖ LITVINAITĖ LT267300010133109778
arba contribee.com/ugnelija


𝐍𝐮𝐨 𝐬𝐮𝐫𝐢𝐧𝐤𝐭𝐨𝐬 𝐬𝐮𝐦𝐨𝐬 𝐚𝐬̌ 𝐭𝐮𝐫𝐞̇𝐬𝐢𝐮 𝐬𝐮𝐬𝐢𝐦𝐨𝐤𝐞̇𝐭𝐢 𝟏𝟓 𝐩𝐫𝐨𝐜. 𝐦𝐨𝐤𝐞𝐬𝐜̌𝐢𝐮𝐬 𝐯𝐚𝐥𝐬𝐭𝐲𝐛𝐞𝐢, 𝐭𝐨𝐝𝐞̇𝐥 𝐤𝐯𝐢𝐞𝐜̌𝐢𝐮 𝐚𝐮𝐤𝐨𝐣𝐚𝐧𝐭 𝐩𝐚𝐠𝐚𝐥𝐯𝐨𝐭𝐢 𝐢𝐫 𝐚𝐩𝐢𝐞 𝐭𝐚𝐢.


Kam patogu aukoti svarais, būsiu be galo dėkinga gavusi paramą tiesiai į sąskaitą, kuria pagrinde Jungtinėje Karalystėje ir naudosiuosi studijų išlaidoms apmokėti ir išsilaikyti:

Ugnė Litvinaitė
Monzo Bank
Sort code: 04-00-04
Account Number: 75687593
MONZGB2L
Broadwalk House, 5 Appold St London EC2A 2AG United Kingdom


Kas mėgstate naudotis Revolut:

British Pound account
Beneficiary: Ugne Litvinaite
Account: 58819541
Sort Code: 04-00-75
Revolut Euro account
Beneficiary
Ugne Litvinaite
IBAN
LT97 3250 0498 3352 5320
BIC
REVOLT21
Revolut US Dollar account
Beneficiary
Ugne Litvinaite
IBAN
LT97 3250 0498 3352 5320
BIC
REVOLT21

O kam patogiausia Paypal, tokia galimybė remti taip pat yra:
https://paypal.me/ugnelija?locale.x=en_US.

Kodėl verta mane paremti?

1. Baigusi šią programą, gebėsiu vykdyti aukštos kokybės, visuomenei aktualius didelio poveikio socialinius tyrimus, galinčius informuoti bei tobulinti viešosios politikos sprendimus, ir prisidėti prie nelygybės mažinimo Lietuvoje per lygias galimybes ir lyčių lygybę skatinančias reformas bei iniciatyvas.

Studijų teikiamas žinias ir įgūdžius bei prieinamą srities profesionalų pagalbą sieksiu panaudoti tyrimams apie ankstyvojo vaikų ugdymo ir priežiūros paslaugų prieinamumą Lietuvoje. Tyrimų rezultatus norėčiau įveiklinti dalyvaudama viešosios politikos formavimo procese dėl reikiamų reformų ar priemonių, kurios vaikams užtikrintų lygias galimybes vystyti gebėjimus ir integruotis į visuomenę, o šeimoms, ypač mamoms, galimybes derinti šeimą ir darbą, savirealizaciją kitose srityse.

2. Antra, kaip LSE studentė Londone stengiuosi susipažinti su įvairių nevyriausybinių organizacijų patirtimi, kuri galėtų būti naudinga Lietuvoje dirbant su pažeidžiamiausiomis visuomenės grupėmis. Brandinu keletą idėjų, kurias svajoju įgyvendinti Lietuvoje spręsdama man skaudančias jaunų merginų problemas (kaip galimybių ir švietimo stokos, psichosocialiai nesaugios aplinkos nulemtus ankstyvus nėštumus, kurie jas išstumia iš švietimo sistemos ir darbo rinkos, ir sąlygoja dar didesnį psichosocialinį nesaugumą joms ir jų vaikams). Svajoju apie su regionais ir kitomis organizacijoms sujungtą bendruomenės centrą, save finansuojantį remiantis JK veikiančių NVO principais. Laukiu, kada galėsiu įveiklinti studijų metais sukauptas žinias, jomis dalintis bendradarbiaudama ir tiesdama tiltus tarp skirtingų bendruomenių, grupių, regionų ir organizacijų, o visų labiausiai burdama socialines problemas padedančias spręsti bendruomenes ten, kur jų dar nėra. Laikas Londone ir LSE man leistų pasisemti patirties, kontaktų ir idėjų, kurios leistų sėkmingai imtis minėtų darbų Lietuvoje.

3. Įgytomis tarpdisciplininėmis žiniomis esu pasiryžusi dalintis ir jas įveiklinti per konsultacijas ir edukaciją lygių galimybių temomis, bendruomenių būrimą, bendradarbiavimą su įvairiomis organizacijomis ir bendruomenėmis, su kuriomis sutaps mūsų vertybės ir tikslai, bei tiltų tiesimui tarp jų ir tų, kurias dar reikės įtikinti. O taip pat tikiuosi kurti erdvę lygiaverčiam, informuotam ir pagarbiam dialogui apie visuomenę skaldančias temas ir rasti bendrus mus vienijančius vardiklius, ką jau dabar, atrodo, pamažu, sekasi daryti!

4. Galiausiai, tikiuosi galėsianti skirti laiko kokybiškai analitikai, kuria plačiai dalinsiuosi su visuomene, sprendimų priėmėjais, bendruomenėmis ir privačiais asmenimis, bei žmogaus ir moterų teisių advokacijai.

Detaliau skaitykite contribee.com/ugnelija.

Video neatlygintinai kūrė Jonas Šopa. Ačiū jam be galo!

Kaip ir super galiai Neringai Rekašiūtei, kuri mus suvedė interneto platybėse vos per kelias valandas, kad galėtume padaryti šitą (man labai patinkantį) video

Didžiausios padėkos ir visiems, lydėjusiems šitam procese: filmavusiai ir filmavimo lokaciją parūpinusiai Emilija Sondeckytė, tekstus redagavusiems, hashtag'us galvojusiems, skatinusiems, emociškai palaikiusiems ir švelniai liepusiems padaryti tą tiesiog dabar. Visiems siunčiu daug meilės.
Rubrikoje „Pozicija" skelbiamos autorių įžvalgos ir nuomonės. Turite ką pasakyti? Rašykite e. p. redakcija@jarmo.net
Naujesnė Senesni