P. Auštrevičius pasveikino EP rezoliuciją dėl LGBTQ+ teisių: tikisi, kad ji atkreips ir Seimo dėmesį

Belgijos sostinėje Briuselyje įsikūręs Europos parlamentas (EP) priėmė rezoliuciją, raginančią užtikrinti LGBTQ+ asmenų apsaugą visoje Europos Sąjungoje (ES). Europarlamentaras Petras Auštrevičius pasveikino šį žingsnį ir teigė, kad tai - dar vienas žingsnis geresnės žmogaus teisių apsaugos link.

Jarmo.net koliažas (austrevicius.lt, J. Valaičio ir Seimo kanceliarijos nuotr.)

Jarmo.net

redakcija@jarmo.net


Politikas komentavo besitikintis, kad į ją atsižvelgs ir Seimas, kuriam rudens sesijos metu gali būti pateiktas ir pataisytas Partnerystės įstatymo projektas, atmestas po pateikimo pavasario sesijoje

„Be daugelio svarbių praktinių pasiūlymų diskriminacijai mažinti, ja raginame tos pačios lyties partnerystę pripažinti visos ES mastu, o vaikus įsivaikinusioms LGBTI+ šeimoms tinkamai užtikrinti tėvų teises.

Svarbus dokumentas, į kurį, tikiuosi, atsižvelgs ir Seimas šios rudens sesijos metu. Partnerystės įstatymo priėmimas nedelsiant yra mažiausia, ką galime padaryti - jam laikas jau seniai", - savo „Facebook" paskyroje teigė P. Auštrevičius.

EP paragino Europos Komisiją (EK) priimti teisės aktą, pagal kurį visos valstybės narės pagal nacionalinę teisę pripažintų kitoje valstybėje narėje išduotame gimimo liudijime nurodytus suaugusiuosius teisėtais vaiko tėvais, neatsižvelgiant į suaugusių asmenų teisinę lytį ar šeiminę padėtį, ir kuriuo būtų reikalaujama, kad visos valstybės narės pagal nacionalinę teisę pripažintų kitoje valstybėje narėje sudarytas santuokas ar registruotą partnerystę visais atvejais, kuriais sutuoktiniai arba registruoti partneriai turėtų teisę į vienodą požiūrį pagal EŽTT praktiką.

Petro Auštrevičiaus įrašas | Momentinė ekrano kopija


Rezoliucijoje EP pabrėžė, kad svarbu pripažinti gimimo liudijimus visose valstybėse narėse, neatsižvelgiant į tėvų lytį, nes taip būtų užtikrinta, kad vaikai, persikeliantys į kitą valstybę narę, netaptų be pilietybės.

Rezoliucijoje rašoma, kad EP remia EK įsipareigojimą pasiūlyti teisėkūros iniciatyvą, kuria būtų siekiama išplėsti ES nusikaltimų sąrašą įtraukiant neapykantos nusikaltimus ir neapykantą kurstančią kalbą.

Europarlamentarai taip pat nusprendė atkreipti EK dėmesį į LGBTQ+ bendruomenės Lenkijoje ir Vengrijoje patiriamą diskriminaciją, siekiant paraginti valstybes nares tinkamai taikyti ES teisės aktus šiuo klausimu ir jų laikytis;

O tuo metu Europos Taryba yra raginama atnaujinti diskusijas dėl teisės pažeidimo procedūrų prieš Lenkiją ir Vengriją.

„Lenkija ir Vengrija gali šiurkščiai pažeisti vertybes, kuriomis grindžiama Sąjunga", - teigiama rezoliucijoje ir skatinama taikyti laikinąsias priemones Teisingumo Teisme, taip pat biudžeto priemonėmis.
Naujesnė Senesni