Anksčiau prieš LGBTQ+ teises balsuodavęs R. Žemaitaitis sako, kad Lietuvą ištiko žmogaus teisių krizė

Anksčiau LGBTQ+ teisių problemas į šoną stūmęs „Laisvės ir teisingumo" partijos narys, parlamentaras Remigijus Žemaitaitis keičia toną. Rugsėjo 16-ąją vykusio Seimo posėdžio metu jis žmogaus teisių problemas įvardijo kaip vieną svarbiausių krizių ir kritikavo valdančiuosius dėl nepriimamų sprendimų apsaugant LGBTQ+ teises. Tiesa, politiko praeitį teršia tamsios dėmės. 

Remigijus Žemaitaitis | Seimo kanceliarijos nuotr.

Jarmo.net

redakcija@jarmo.net

LGBTQ+ teisių organizacija LGL dar 2016 metų spalio mėnesį apžvelgė politikų balsavimus LGBTQ+ bendruomenei svarbiuose įstatymuose. Priešiškiausiai prieš LGBTQ+ teises gerinančius įstatymus balsavusių politikų dešimtuke, į kurį buvo įtrauktas ir skandalingais pasisakymais pagarėjęs Petras Gražulis, matyti ir Remigijaus Žemaitaičio pavardė.

Tiesa, R. Žemaitaitis yra pasiūlęs pašalinti P. Gražulį iš „Tvarkos ir teisingumo" partijos". 

Tačiau atstumtas liko ir pats R. Žemaitaitis. 2019 metais jis pats buvo išmestas iš valdančiųjų koalicijos, kurią sudarė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Tuomet eidamas „Tvarkos ir teisingumo" partijos pirmininko pareigas, R. Žemaitaitis atsigręžė į Lietuvos liberalias jėgas bei pasiūlė vienytis tokiu būdu sukuriant atsvarą „valstiečiams“.

Galbūt politiniai išskaičiavimai ir lėmė tam tikrus R. Žemaitaičio pokyčius?

Laisvės partijos pirmininkė Aušrinė Armonaitė tąkart komentavo tokią idėją vertinanti skeptiškai, nes R. Žemaitaitis esą nepropaguoja liberalų idėjų.

„Jeigu R. Žemaitaitis yra „už“ LGBT partnerystę, o, kiek žinau, jis nėra „už“, tai gal ir būtų galima kalbėti“, – portalas lrt.lt cituoja A. Armonaitę.

  • Taip pat žiūrėkite:Rugsėjo 16-ąją vykusiame posėdyje parlamente dabar jau „Laisvės ir teisingumo" partijos narys R. Žemaitaitis ėmėsi kritikuoti politikus, balsavusius prieš LGBTQ+ asmenų lygiateisiškumą, tiesa, savo praeities jis neminėjo.

„Taip pat ki­ta kri­zė – žmo­gaus tei­sės. Ger­bia­mie­ji, Lais­vės ir Li­be­ra­lų par­ti­jų at­sto­vai, ga­vo­te per snu­kį šla­piu sku­du­ru nuo kon­ser­va­to­rių. Kur jū­sų Stam­bu­lo kon­ven­ci­ja, kur jū­sų Par­t­ne­rys­tės įsta­ty­mas? Nė­ra. Kur tos jū­sų gi­na­mos žmo­gaus tei­sės? Nė­ra. Iš jū­sų dar kar­tą šai­po­si ir jūs esa­te tol rei­ka­lin­gi, kol rei­ka­lin­gi kaip val­dan­čio­ji dau­gu­ma. Jums ža­dė­jo, kad ru­de­nį bus šis įsta­ty­mo pro­jek­tas. Jo nė­ra.

Bai­siau­sia yra tai, kad Eu­ro­pos Par­la­men­to na­riai R. Juk­ne­vi­čie­nė ir A. Ku­bi­lius pra­ėju­sią sa­vai­tę, kai bu­vo bal­sa­vi­mas dėl LGBT tei­sių, bal­sa­vo prieš", - baisėjosi politikas, prieš tai pats kritikuotas dėl priešiškumo LGBTQ+ bendruomenei.

Remigijus Žemaitaitis | Seimo kanceliarijos nuotr.


2019 metų lapkritį R. Žemaitaits, Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) lyderis Artūras Zuokas ir buvęs parlamentaras Artūras Paulauskas pasirašė susitarimą 2020 metų Seimo rinkimuose dalyvauti vienu sąrašu ir nekonkuruoti vienmandatėse rinkimų apygardose

A. Zuokas teigė, kad politinė jėga į LGBT problemas žvelgs konservatyviai, rašo delfi.lt. „Mes laikomės tradiciškos krikščioniškosios santuokos sampratos, tačiau lygiai taip pat mes savo deklaracijoje aiškiai pasisakome už tai, kad būtų įteisintas partnerystės įstatymas“, - sakė A. Zuokas.

O kas sukėlė žmogaus teisių krizę Lietuvoje - metų metus nepriimami svarbūs sprendimai, mėginimai priešintis LGBTQ+ teisėms arba nuolat girdimas pašaipus tonas Seime kalbant apie tos pačios lyties asmenų poras - R. Žemaitaitis nekalba.
Naujesnė Senesni