Andrius Navickas. Europoje ar vis dar posovietiniame rūke?

Europos žmogaus teisių teismo Didžioji kolegija paskelbė sprendimą: valstybės turi pozityvias pareigas pagal Europos žmogaus teisių konvencijos (EŽTK) 8 straipsnį, pagal kurį ginamas privatus ir šeimos gyvenimas, teisiniu reguliavimu pripažinti tos pačios lyties porų stabilius ir tarpusavio įsipareigojimais susietus santykius, t. y. saugoti juos iš esmės kaip šeimą pradedant nuo tokių santykių registracijos. Tos pačios lyties asmenų santykių teisinio pripažinimo ir apsaugos nebuvimas pripažintas teisės į privataus ir šeimos gyvenimą, taigi ir EŽTK 8 straipsnio pažeidimu.

Andrius Navickas | ŽTOK/J. Petronio nuotr.


Andrius Navickas, Seimo TS-LKD frakcijos narys

andrius.navickas@lrs.lt

Simboliška, kad toks sprendimas priimtas Rusijos piliečių byloje prieš Rusiją ir dar labiau išryškina ribą tarp „rusiškojo pasaulio“ ir laisvuoju vadinamo Vakarų pasaulio. Neabejoju, kad Rusijos valdžiai toks sprendimas tik dar vienas argumentas, kad reikia per Himarso šūvį izoliuotis nuo Vakarų. O ką tai reiškia mums?

Esminis klausimas – kiek mes turime drąsos ištrūkti iš „posovietinės erdvės“, kurios nostalgija dangstoma „tradicinių vertybių“ sąvoka? Kiek mums iš tiesų autoritetingas yra EŽTT ir vakarietiškas teisės viršenybės principas?

Net neabejoju, kad Lietuvoje bus daug rėkiančių, kad EŽTT „homoseksualizuoja“ Europą, kad šeimos reikalai yra mūsų nacionalinio saugumo ir tapatybės dalis.

Tačiau EŽTT sprendimas yra visiškai ne apie šeimos nuvertinimą ir tai nėra „vertybių Išdavystė“. Tai nuoseklus priminimas, kad laisvės ir lygiateisiškumo, žmogaus teisių principai turi deformacijų, jei skirtingų religinių įsitikinimų, lytinės orientacijos ar tautybės piliečiai neturi teisės gyventi oriai ir saugiai, lygia apimtimi, kaip ir kiti, ginami įstatymų. 

Čia nekalbama apie privilegijas ar diskriminavimą tų, kurie nori sudaryti heroseksualias santuokas ir tiki, kad būtent jos veda į santykių pilnatvę, EŽTT sprendimas tik dar kartą aktualizuoja tai, ką ne krtą rašiau, jog mes privalome pasirinkti Europą arba Rusiją. Homoseksualių asmenų santykių įteisinimas, pagarba jų orumui ir saugumui yra būtina europietiškos demokratinės visuomenės prielaida. Tokia pat, kaip ir nepakanta rasizmui, seksizmui, bet kokiai ksenofobijai.

Ir baikime visas nesąmones apie šimtus lyčių, „mamos“ ar „tėčio“ įvardijimu draudimus, prievartinę homoseksualizaciją, šeimos griovimą ar santuokos panaikinimą. Lyčiai neutralių civilinių sąjungų įteisinimas yra tai, kas savaime suprantama absoliučiai daugumai europiečių.

Kreipiuosi pirmiausia į visus kolegas parlamentarus. Ar mums autoritetas EŽTT, ar Kremliaus žudikai?

Rubrikoje „Pozicija“ skelbiamos autorių įžvalgos ir nuomonės. Turite ką pasakyti? Rašykite e. p. redakcija@jarmo.net
Naujesnė Senesni