VRK atmetė referendumo iniciatyvas dėl prieštaravimo civilinei sąjungai ir kanapių dekriminalizavimui

Antradienį Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) priėmė sprendimus neregistruoti dviejų piliečių referendumo iniciatyvinių grupių dėl privalomo referendumo, kuriuo būtų išreikštas nepritarimas Civilinės sąjungos įstatymui ir kanapių dekriminalizavimo projektui. 

Seimo posėdis | Ilonos Šilenkovos/lrs.lt nuotr.


jarmo.net 

redakcija@jarmo.net

Kaip nurodo VRK, dviejų piliečių referendumo iniciatyvinių grupių prašymus VRK gavo gegužės 19 ir 23 dienomis.

Gegužės 19 d. atsiųstu prašymu piliečių referendumo iniciatyvinė grupė kreipėsi prašydama registruoti tokį referendumui siūlomo sprendimo tekstą:

„Aš, Lietuvos Respublikos pilietis (-ė), patvirtinu, kad remiu iniciatyvą paskelbti privalomąjį pilietinį referendumą dėl LR partnerystės ir civilinės sąjungos įstatymo projektų Reg. Nr. XIVP-537, XIVP-1694/XIVP-1694(2) atmetimo pilna šių dokumentų sudėtimi“.

Gegužės 23 d. prašymu piliečių referendumo iniciatyvinė grupė prašo registruoti tokį referendumui siūlomo sprendimo tekstą:

„Aš, Lietuvos Respublikos pilietis (-ė), patvirtinu, kad nepritariu nedidelio kiekio kanapių dekriminalizavimui, todėl remiu iniciatyvą paskelbti privalomąjį pilietinį referendumą dėl LR LR baudžiamojo kodekso 199, 259 ir 269 straipsnių pakeitimo įstatymų projektų Reg. Nr. XIVP-1766, XIVP-1767 atmetimo pilna šių dokumentų sudėtimi“.

VRK posėdyje buvo konstatuota, kad abiejų piliečių referendumo iniciatyvinių grupių referendumui teikiamais sprendimo tekstais iš esmės siekiama ne pasiūlyti sprendimą svarbiausiais Valstybės ir Tautos gyvenimo klausimais, tačiau atmesti Lietuvos Respublikos Seimo svarstomus įstatymo projektus, kas pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją ir Lietuvos Respublikos Seimo statutą yra Seimo kompetencija.

VRK priimdama sprendimus motyvavo tuo, kad Lietuvos Respublikos referendumo konstitucinio įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje nėra numatyta galimybė teikti referendumui sprendimą atmesti Seimo svarstomus įstatymų projektus, t. y. iniciatyvinių grupių referendumui teikiamuose sprendimo tekstuose siekiama atlikti procedūrinius veiksmus už Seimą – atmesti įstatymų leidėjo svarstomus įstatymų projektus.

Abiejų grupių siūlomi referendumui teikiami sprendimo tekstai neatitinka Lietuvos Respublikos referendumo konstitucinio įstatymo 7 straipsnyje nustatytų reikalavimų, taikomų referendumui teikiamo sprendimo turiniui ir formai, todėl prašymai įregistruoti piliečių referendumo iniciatyvines grupes dėl privalomų referendumų dėl Lietuvos Respublikos partnerystės ir civilinės sąjungos įstatymų projektų ir dėl Lietuvos Respublikos įstatymo projektų atmetimo buvo netenkinti.
Naujesnė Senesni